Xem cỡ chữ

ÔNG DOÃN ANH THƠ 
- Chức vụ:
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước
- Thời gian đảm nhận chức vụ:
20/12/2020
- Sinh năm:
1972
- Quê quán:
Tỉnh Nghệ An
- Ngày vào Đảng CSVN:
19/08/1996
- Dân tộc:
Kinh
- Trình độ học vấn:
Thạc sĩ kinh tế
- Trình độ chính trị:
Cao cấp