Quê quán: Xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Nhiệm kỳ: 05/04/2016 - 06/04/2021

Quê quán: Xã Thanh Giang, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An

Nhiệm kỳ: 08/04/2021 - 24/07/2022

Quê quán: Vĩnh Phú Tây - Phước Long - Bạc Liêu

Nhiệm kỳ: 01/03/2007 - 01/03/2014