Xem cỡ chữ

ÔNG BÙI QUỐC DŨNG 
- Chức vụ:
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước
- Thời gian đảm nhận chức vụ:
12/6/2023
- Sinh năm:
1979
- Quê quán:
Xã Xuân Kiên - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
- Ngày vào Đảng CSVN:
26/12/2011
- Dân tộc:
Kinh
- Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Kinh tế
- Trình độ chính trị:
Cao cấp