Xem cỡ chữ

ÔNG VŨ VĂN HỌA 
- Chức vụ:
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước
- Thời gian đảm nhận chức vụ:
01/04/2013
- Sinh năm:
1962
- Quê quán:
Yên Mỹ - Hưng Yên
- Ngày vào Đảng CSVN:
16/12/1993
- Dân tộc:
Kinh
- Trình độ học vấn:
Tiến sĩ kinh tế
- Trình độ chính trị:
Cao cấp