Xem cỡ chữ

ÔNG TRẦN SỸ THANH 
- Chức vụ:
Tổng Kiểm toán nhà nước
- Thời gian đảm nhận chức vụ:
04/2021
- Sinh năm:
1971
- Quê quán:
Xã Thanh Giang, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
- Ngày vào Đảng CSVN:
03/06/1995
- Dân tộc:
Kinh
- Trình độ học vấn:
Thạc sỹ Kinh tế
- Trình độ chính trị:
Cao cấp