Kiểm toán nhà nước giao ban trực tuyến tháng 6/2018

04/06/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 04/6/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến, đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 5/2018 và triển khai kế hoạch công tác tháng 6/2018. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng KTNN Nguyễn Ngọc Sùng trình bày Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 5/2018 và kế hoạch công tác tháng 6/2018. Theo đó, trong tháng 5/2018, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Nổi bật trong tháng: Tổng Kiểm toán nhà nước đã trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN trước Quốc hội; KTNN phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng Chương trình Vấn đề hôm nay trên kênh VTV1 xoay quanh Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách năm 2016 do Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày trước Quốc hội. Các tài liệu được tổng hợp, biên tập và gửi kịp thời đến Quốc hội và các đại biểu Quốc hội phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV được các đại biểu Quốc hội đánh giá cao.

Trong công tác kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán, tính đến ngày 01/6/2018, Lãnh đạo KTNN đã tổ chức xét duyệt 113/228 cuộc kiểm toán; triển khai 83 quyết định kiểm toán; xét duyệt 30/249 báo cáo kiểm toán, ký phát hành 05 báo cáo kiểm toán thuộc KHKT năm 2018.

Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán đã tổ chức 02 cuộc kiểm soát chất lượng kiểm toán đột xuất; 04 cuộc kiểm soát chất lượng trực tiếp; phát hành 01 báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán đột xuất. Vụ Tổng hợp và các đơn vị liên quan đã trả lời 05 văn bản kiến nghị về kết quả kiểm toán.

Trong công tác tổ chức cán bộ và đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ đã trình Tổng Kiểm toán nhà nước rà soát, hoàn thiện Đề án Tổ chức, biên chế của KTNN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký ban hành các Quyết định điều động và bổ nhiệm 03 công chức lãnh đạo cấp Vụ; bổ nhiệm 04 công chức lãnh đạo cấp Phòng; điều động và bổ nhiệm 10 công chức lãnh đạo cấp Phòng; điều động 05 công chức; phê duyệt chủ trương giao Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán; chấm dứt hợp đồng lao động đối với 01 lao động. KTNN đã thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 Phó Tổng Kiểm toán nhà nước từ nguồn nhân sự tại chỗ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ban Tổ chức Trung ương.

Công tác chuẩn bị Đại hội của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 tiếp tục được triển khai tích cực.

Cùng với đó, công tác xây dựng văn bản pháp luật và văn bản quản lý, công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, báo chí tuyên truyền, công tác văn phòng cũng có nhiều kết quả nổi bật…

Báo cáo chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm toán cuộc kiểm toán trình lãnh đạo KTNN tổ chức xét duyệt để sớm triển khai các cuộc kiểm toán theo Phương án kiểm toán được duyệt; Đẩy nhanh công tác tổng hợp, lập báo cáo kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán đã kết thúc, tránh tình trạng phát hành quá thời gian quy định; Tổng hợp sơ bộ theo quy định đối với kết quả kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục trình Tổng Kiểm toán nhà nước, Ban Cán sự đảng KTNN phương án luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái theo Nghị quyết số 36-NQ/BCS của Ban cán sự Đảng; Nghiên cứu tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước kiện toàn Phòng Kiểm toán môi trường thuộc Vụ HTQT cho phù hợp...

Vụ Tổng hợp tổ chức thẩm định kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2018 của các đơn vị trực thuộc; Theo dõi, đôn đốc các đơn vị chủ trì các cuộc kiểm toán đẩy nhanh tiến độ phát hành báo cáo kiểm toán; Tổ chức xây dựng công văn hướng dẫn xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2019 trình Tổng Kiểm toán nhà nước; Thực hiện công khai Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2017 lên Cổng thông tin điện tử của KTNN...

Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán triển khai Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2018 đã được phê duyệt; Sớm trình lãnh đạo KTNN ban hành quy định tạm thời một số hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán cho phù hợp quy định hiện hành trong thời gian chờ ban hành Hệ thống hồ sơ mẫu biểu kiểm toán mới...

Vụ Pháp chế tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình xây dựng văn bản quản lý năm 2018 của KTNN đã ban hành; trình Tổng Kiểm toán nhà nước đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đưa việc sửa đổi, bổ sung Luật KTNN vào Chương trình xây dựng pháp luật năm 2018 hoặc năm 2019 của Quốc hội...

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tiếp tục tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH; Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2018; Tổ chức các hội đồng nghiệm thu các tài liệu chương trình các ngạch, chương trình các kỹ năng; Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục xây dựng Kế hoạch khoa học công nghệ năm 2019 của KTNN.

Trung tâm Tin học tiếp tục thực hiện Kết luận của Tổng Kiểm toán nhà nước theo Thông báo 535/TB-KTNN ngày 09/4/2018, Chỉ thị số 735/CT-KTNN ngày 09/4/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước; Triển khai xây dựng Chiến lược và Khung kiến trúc CNTT của KTNN đến năm 2030; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, khai thác các phần mềm; Phối hợp với các đơn vị thực hiện di chuyển máy móc, thiết bị từ Trung tâm dữ liệu tại 111 Trần Duy Hưng sang Trung tâm dữ liệu 116 Nguyễn Chánh...

Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục triển khai các nội dung chuẩn bị cho Đại hội ASOSAI 14 theo Kế hoạch tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI 14; Chuẩn bị chu đáo để đón đoàn KTNN Pháp, đoàn công tác của CAAF thăm và làm việc tại Việt Nam...

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đồng tình sự nhất trí đối với các nội dung của Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 5/2018 và kế hoạch công tác tháng 6/2018. Các ý kiến tập trung thảo luận về một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai nhiệm vụ của đơn vị, đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các đơn vị, công tác giải quyết, trả lời khiếu nại, kiến nghị về kết quả kiểm toán…

Phát biểu kết luận, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành đánh giá cao và ghi nhận những ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Cơ bản đồng tình với Báo cáo trình bày tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2018:

Các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực cần tiếp tục tăng cường công tác khảo sát, thu thập thông tin để nâng cao chất lượng các kế hoạch kiểm toán Đợt 2; khẩn trương trình Lãnh đạo KTNN xét duyệt, phát hành các báo cáo kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán đã kết thúc. Thủ trưởng các đơn vị cần đặc biệt quán triệt tới từng cán bộ, công chức, Kiểm toán viên nội dung Công điện số 654/CĐ-KTNN ngày 10/5/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán.

Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước, Ban Cán sự đảng KTNN, làm tốt công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái theo Nghị quyết số 36-NQ/BCS của Ban cán sự Đảng; Nghiên cứu tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước kiện toàn Phòng Kiểm toán môi trường thuộc Vụ HTQT...

Công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán, thanh tra tiếp tục được đẩy mạnh. Vụ Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Thanh tra KTNN tăng cường thực hiện kiểm soát, thanh tra đột xuất một số cuộc kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán... Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện cần nghiên cứu, tránh chồng chéo giữa hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán và hoạt động thanh tra.

Ban quản lý dự án CNTT thuộc KTNN tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong Ngành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ được giao…/.

M. Thúy
 

Xem thêm »