Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Tổ chức kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin tại các ngân hành thương mại”

11/01/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TrĐT ngày 28/12/2018 của Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017, sáng 11/1/2019 Hội đồng Khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017 “Tổ chức kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin tại các ngân hàng thương mại” do Ths Nguyễn Thị Thanh Loan, KTNN chuyên ngành VII làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q.Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch.

Thực tế hoạt động kiểm toán NHTM của KTNN trong những năm vừa qua cho thấy các NHTM đang càng ngày càng phát triển hoạt động kinh doanh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Nhiều nghiệp vụ ngân hàng ngày càng phức tạp, ứng dụng nhiều hệ thống CNTT hiện đại trong hoạt động quản lý tài chính và nghiệp vụ ngân hàng. Do vậy, để thực hiện kiểm toán đòi hỏi phải có sự thay đổi phù hợp với môi trường ứng dụng CNTT tại các NHTM. Hiện nay, khi kiểm toán các NHTM, nội dung cũng như phương pháp đánh giá còn hạn chế, chỉ dựa trên các phân tích tài chính và một số ứng dụng CNTT đơn giản, thiếu quy trình và chuẩn mực thực hiện đánh giá soát xét hệ thống CNTT xử lý dữ liệu liên quan lập, trình bày BCTC, dẫn đến kết quả kiểm toán chưa đánh giá được mức độ rủi ro và các sai sót có tính hệ thống của BCTC đối với cuộc kiểm toán BCTC tại NHTM. Do vậy, đề tài vận dụng lý luận, phân tích thực tiễn để đánh giá thực trạng việc thực hiện chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán tại các đối tượng kiểm toán thuộc lĩnh vực NHTM, đánh giá thực trạng kiểm toán trong môi trường ứng dụng CNTT và đưa ra các giải pháp đổi mới trong khảo sát lập kế hoạch và phương pháp, quy trình kiểm toán phù hợp với thực tiễn kiểm toán tại các ngân hàng có ứng dụng CNTT trong quản lý tài chính và hoạt động ngân hàng nhằm mục đích nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán tại các ngân hàng của KTNN Chuyên ngành VII.

Đề tài được kết cấu thành 3 chương: Những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm toán trong môi trường CNTT đối với cuộc kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thương mại; Thực trạng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong môi trường CNTT tại ngân hàng thương mại của Kiểm toán nhà nước; Giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán trong môi trường CNTT tại các NHTM.

Nhận xét về đề tài, Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đã xác định được mục tiêu, nội dung, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và làm rõ những vấn đề cơ bản về NHTM từ đó phân tích kiểm toán trong môi trường CNTT. Đề tài cũng đã đánh giá được thực trạng kiểm toán BCTC trong môi trường CNTT tại các NHTM của KTNN qua đó nhận thấy những nội dung đã làm được cũng như còn tồn tại... Hội đồng cũng góp ý để Ban đề tài hoàn thiện và chỉnh sửa một số vấn đề bên cạnh sửa chữa kỹ thuật như bố cục lại đề tài thành hai chương đảm bảo gắn kết, logic, cân đối; làm rõ về mặt lý luận kiểm toán BCTC trong môi trường CNTT gồm những vấn đề cụ thể liên quan đến công tác khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán, tiến hành kiểm toán, phương pháp kiểm toán./.
 
Diệu Thúy

Xem thêm »