Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 166,7 nghìn tỷ đồng

10/02/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Theo tin từ Bộ Tài chính, trong tháng 1/2020, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt 166,7 nghìn tỷ đồng, bằng 11% dự toán, tăng 4,8% so cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 146,1 nghìn tỷ đồng, bằng 11,6% dự toán, tăng 10,2% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 11,7% dự toán, xấp xỉ cùng kỳ năm 2019; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 13% dự toán, tăng 7,8%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 13,8% dự toán, tăng 7,5%; thuế thu nhập cá nhân đạt 11% dự toán, tăng 13,8%; thuế bảo vệ môi trường đạt 8,3% dự toán, tăng 74,8%; các loại phí, lệ phí đạt 9,9% dự toán, giảm 3,8% so cùng kỳ năm 2019.

Thu từ dầu thô ước đạt 5,6 nghìn tỷ đồng, bằng 15,9% dự toán, tăng 33,7% so cùng kỳ năm 2019, chủ yếu do phát sinh thu từ nguồn kết dư chi phí năm 2019 của liên doanh Vietsopetro (2,7 nghìn tỷ đồng).

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 22 nghìn tỷ đồng, bằng 6,5% dự toán, giảm 34,8% so cùng kỳ năm 2019.
 
Để đạt được các kết quả trên, Tổng cục Thuế và cơ quan thuế các cấp đã áp dụng nhiều biện pháp quản lý thuế đã thực hiện để thực hiện nhiệm vụ thu NSNN tháng đầu năm 2020, trong đó có nhiều văn bản chỉ đạo mang tính định hướng xuyên suốt đã được ban hành kịp thời ngay từ những ngày cuối năm 2019 để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế được xuyên suốt, kịp tiến độ.

Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 5490/TCT-DT ngày 25/12/2019 về việc triển khai dự toán thu ngân sách năm 2020, trong đó yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung triển khai đầy đủ các giải pháp nêu tại Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính, đồng thời phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao ngay từ những ngày đầu năm; yêu cầu cơ quan thuế các cấp rà soát lại các nguồn thu trên địa bàn để đăng ký mức phấn đấu tăng thu thêm so với số dự toán HĐND, UBND đã giao, đảm bảo hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-CP; Quyết định số 41/QĐ-TCT ngày 10/1/2020 giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 cho Cục Thuế tỉnh, thành phố; Tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp công tác quản lý thu, tập trung kiểm tra, rà soát toàn bộ số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để xác định chính xác, số DN tạm nghỉ kinh doanh, số DN báo ngừng hoạt động; Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật; Tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng,...

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1913/QĐ-TCT ngày 25/12/2019 về việc giao dự toán thu NSNN năm 2020 đối với hộ gia đình và cá nhân kinh doanh của 16 tỉnh, thành phố có số thu điều tiết về ngân sách trung ương của Tổng cục Thuế. Ban hành văn bản giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2020 cho các Cục Thuế, mục tiêu thu tối thiểu 80% số tiền nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019 chuyển sang và giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% số thu NSNN năm 2020; chỉ đạo các Cục Thuế triển khai giao nhiệm vụ thu nợ đọng thuế đến các phòng, các Chi cục Thuế, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản thi hành, động viên kịp thời nguồn lực cho ngân sách...
 
Bộ Tài chính cho biết, tổng chi cân đối NSNN tháng 1 ước đạt 98,6 nghìn tỷ đồng, bằng 5,6% dự toán, đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội, tập trung đảm bảo kinh phí tiền lương, lương hưu, trợ cấp xã hội cho các đối tượng thụ hưởng để vui đón Tết Canh Tý 2020; đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản nợ lãi đến hạn. Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xuất cấp 7,75 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp giáp hạt đầu năm 2020 và 37,56 nghìn hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.
 
Riêng chi đầu tư phát triển, do trong tháng 1/2020 các Bộ, ngành địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, thanh toán vốn cho các dự án thuộc kế hoạch năm 2019, hết tháng 1/2020 đạt 73-75% dự toán. Hiện Bộ Tài chính đang thực hiện quá trình phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 cho các chủ đầu tư, nên tiến độ chi tháng 1 đạt xấp xỉ 1% dự toán.
 
Bộ Tài chính nhận định, cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong tháng 1 Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 28,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 14,7 năm, lãi suất bình quân 3,27%/năm. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 9.090 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để nhận nợ năm 2020 với Bảo hiểm xã hội Việt Nam khoản đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có thời gian làm việc trong khu vực Nhà nước trước ngày 1/1/1995 trở về trước và chi trả lãi đối với thời gian chưa nhận nợ./.
 
Khánh Vy
 

Xem thêm »