Đại hội Chi bộ Thanh tra Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2020-2022

24/03/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 24/3/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Chi bộ Thanh tra KTNN tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Bá Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Lê Đình Thăng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN; Lê Mạnh Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Ban chấp hành Chi bộ Thanh tra KTNN nhiệm kỳ 2020-2022

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Thanh tra KTNN đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác thanh tra; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ khác được giao. 

Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ đã cụ thể hóa các nội dung tại: Nghị quyết số 43-NQ/ĐU về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi Kế hoạch chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2013 - 2017 và định hướng 2020”; Chỉ thị về triển khai nhiệm vụ từng năm của Đảng ủy KTNN thành các Chương trình làm việc, Kế hoạch công tác của Chi bộ. Bên cạnh đó, Chi bộ đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/ĐU ngày 11/3/2016 của Đảng ủy KTNN ban hành Chương trình 1 về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của KTNN trong nhiệm kỳ” và Nghị quyết số 65-NQ/ĐU ngày 08/4/2016 ban hành Chương trình 2 về “Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch, vững mạnh”. Chi bộ đã quán triệt và phân công tổ chức thực hiện đến từng đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ.

Trong nhiệm kỳ qua, Thanh tra KTNN đã tập trung xây dựng và hoàn thiện các văn bản phục vụ công tác thanh tra, cụ thể: Trình Tổng Kiểm toán nhà nước thành lập Tổ soạn thảo sửa đổi, bổ sung Quy trình Thanh tra của KTNN theo Quyết định số 31/QĐ-KTNN ngày 20/01/2016; Cử 01 lãnh đạo cấp Vụ tham gia Tổ soạn thảo về sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng; Cử 01 lãnh đạo cấp Vụ và 01 lãnh đạo cấp Phòng tham tra công tác phối hợp với Thanh tra Chính phủ; Tham gia ý kiến đối với các dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư, các quy định, quy trình, quy chế trong và ngoài ngành...
 
Đồng chí Dương Quang Chính, Chánh Thanh tra báo cáo tại Đại hội

Công tác thanh tra được đơn vị triển khai thực hiện trên nhiều lĩnh vực: Việc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của các Đoàn kiểm toán; Trách nhiệm quản lý điều hành, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và người đứng đầu đơn vị; Việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các đơn vị, cá nhân thuộc KTNN trong hoạt động kiểm toán; Việc tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của đơn vị.

Nhiệm kỳ 2017-2020, Thanh tra KTNN được giao thực hiện 48 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 15 cuộc thanh tra đột xuất. Trong đó: 39 cuộc đã kết thúc và ban hành kết luận thanh tra; 01 cuộc đột xuất đang hoàn thiện kết luận thanh tra và 08 cuộc dự kiến thực hiện trong năm 2020.

Qua công tác thanh tra chưa phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng nhưng đã chỉ ra những tồn tại, bất cập trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của lãnh đạo đơn vị cũng như công tác chỉ đạo, lãnh đạo hoạt động kiểm toán; góp ý kiến để đơn vị và thủ trưởng đơn vị kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và người đứng đầu đơn vị ngày càng tốt hơn. Kiến nghị Kiểm toán trưởng đơn vị chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm về các sai sót, yếu kém trong chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán đối với 07 Kiểm toán viên; tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành Đoàn kiểm toán đối với 02 Trưởng Đoàn kiểm toán. Qua thanh tra kiến nghị các Đoàn kiểm toán bổ sung vào kết quả kiểm toán hơn 222 tỷ đồng.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng: Từ ngày 01/01/2017 đến 15/3/2020, KTNN đã nhận và xử lý tổng số 273 đơn, gồm: 136 đơn tố cáo, 33 đơn khiếu nại, 104 đơn kiến nghị, đề nghị, phản ánh, khởi kiện. Tổ chức tiếp 05 lượt công dân theo quy định. Các đơn thư gửi đến đã được xem xét, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tình trạng tồn đọng, kéo dài. Đồng thời, sao gửi 104 đơn đến KTNN chuyên ngành, khu vực để cung cấp thông tin phục vụ hoạt động kiểm toán.

Qua công tác giải quyết đơn khiếu nại tố cáo đã kiến nghị các đơn vị tăng cường công tác quản lý công chức, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các trường hợp để xảy ra có đơn tố cáo gửi đến cơ quan KTNN.

Đơn vị đã tổ chức Hội nghị giữa KTNN và Ban Nội chính Trung ương ngày 31/01/2018 về Quy chế phối hợp trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng của KTNN theo quy định; phối hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng Báo cáo phục vụ Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; chủ trì xây dựng Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong hoạt động kiểm toán giai đoạn 2016-2019 theo yêu cầu của Ủy ban Tư pháp Quốc hội và các báo cáo chuyên đề khác về công tác phòng, chống tham nhũng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ luôn quan tâm việc thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên, công chức và người lao động theo Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng”. Chi bộ đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VI, các Chỉ thị của KTNN và các hoạt động của Lãnh đạo cao cấp cũng như thông tin, tin tức về tình hình trong nước và quốc tế đến toàn thể đảng viên, công chức trong đơn vị. Tại các buổi sinh hoạt Chi bộ, đồng chí Bí thư trực tiếp hoặc giao một đồng chí trong cấp ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết, chị thị, các văn bản chỉ đạo của cấp trên; đồng thời giao cho các Tổ đảng theo dõi việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, sao gửi tài liệu học tập tới từng đảng viên để nghiên cứu, hiểu sâu và vận dụng vào thực tiễn.

Thông qua các buổi sinh hoạt chính trị, 100% đảng viên, công chức được quán triệt, học tập các nghị quyết, chị thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy KTNN; qua đó đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, tác phong, lề lối làm việc của đảng viên trong Chi bộ. Cấp ủy, Chi bộ cũng thường xuyên nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng chính trị của đảng viên, quần chúng nhờ đó tình hình tư tưởng của đội ngũ công chức, đảng viên, quần chúng trong Chi bộ ngày càng ổn định, có ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, yên tâm công tác.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã triển khai học tập, quán triệt đầy đủ nội dung của Nghị quyết TW4 khóa XI và khóa XII về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và chống biểu hiện ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa”. Cụ thể hóa Nghị quyết TW 4 vào các nội dung, hoạt động trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, kiểm điểm, tự phê bình của chi ủy, đảng viên. Trong kiểm điểm đã chỉ rõ những ưu điểm và đề ra các giải pháp điều hành chỉ đạo nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm. Mỗi cá nhân các đồng chí trong cấp ủy đã phát huy sự chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và đám chịu trách nhiệm trước các vấn đề đã được bàn bạc thống nhất, giao cho từng cá nhân phụ trách thực hiện. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với kiểm điểm cuối năm. Hàng năm, các đảng viên xây dựng bản Cam kết cá nhân về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW 4 (khóa XII).
 
Đồng chí Lê Đình Thăng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN phát biểu tại Đại hội

Bên cạnh đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể luôn được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Trong nhiệm kỳ 2017-2019, Chi bộ đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, làm tốt công tác quản lý đảng viên và công tác phát triển đảng viên. Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên: 100% đảng viên thuộc chi bộ được xếp loại Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi bộ Thanh tra KTNN được Đảng ủy KTNN công nhận “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 12 đảng viên được xếp loại Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ trước, Chi bộ Thanh tra KTNN xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát của công tác xây dựng đảng trong nhiệm kỳ tới là: “Xây dựng Chi bộ Thanh tra KTNN kỷ cương, liêm chính, trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; quyết tâm lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là công tác thanh tra, công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; xây dựng văn hóa thanh tra”.
 
Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Đình Thăng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Thanh tra KTNN đã có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các mặt công tác của đơn vị đã bám sát mục tiêu, nội dung, tiến độ kế hoạch thanh tra. Chất lượng thanh tra có những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán của KTNN.                                                                                                 

Bày tỏ sự thống nhất cao với dự thảo các văn kiện và các ý kiến đóng góp tại Đại hội, đồng chí mong muốn, nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Thanh tra KTNN cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng đội ngũ thanh tra “vừa hồng vừa chuyên”.

Đồng chí đề nghị Chi bộ Thanh tra KTNN tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các đơn vị trong Ngành; tăng cường tính thận trọng nghề nghiệp; đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ Thanh tra viên; Tăng cường sự phối hợp giữa chi ủy với lãnh đạo đơn vị trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và các tổ chức đoàn thể vững mạnh.
 
Với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu BCH nhiệm kỳ 2020-2022 và các chức danh chủ chốt trong cấp ủy. Đồng chí Dương Quang Chính, Chánh Thanh tra được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Phó Chánh Thanh tra KTNN được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ. 

Đại hội cũng đã thông qua toàn văn Nghị quyết. Toàn thể đảng viên trong Chi bộ đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ đã đề ra./.
 
Ngọc Bích
 

Xem thêm »