Thông qua Dự thảo Chương trình Bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên cao cấp

29/05/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 29/5/2020, tại Hà Nội, TS. Hồ Đức Phớc – Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Chương trình Bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên cao cấp (KTVCC). GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, ThS. Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, các thành viên của Hội đồng thẩm định và thành viên Ban Biên soạn Chương trình đã tham dự.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Ủy viên thư ký của Hội đồng đã công bố quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình Bồi dưỡng ngạch KTVCC. Theo quyết định, TS. Hồ Đức Phớc – Tổng Kiểm toán Nhà nước là Chủ tịch Hội đồng.

GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng ban Ban Biên soạn Chương trình cho biết, Ban Biên soạn hoàn thiện Dự thảo Đề cương Chương trình Bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên cao cấp (Dự thảo Chương trình) lần 4. Dự thảo Chương trình gồm 4 khối kiến thức: Cơ sở pháp lý, tổ chức và hoạt động kiểm toán nhà nước; Chính sách kinh tế vĩ mô phục vụ cho công tác kiểm toán của KTNN; Xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển KTNN; Tổ chức và quản lý hoạt động kiểm toán của KTNN.
 
4 khối kiến thức này có tổng thời lượng 136 tiết học với 10 chuyên đề: Địa vị pháp lý, vai trò, tổ chức và hoạt động của cơ quan kiểm toán tối cao; Mối quan hệ trong hoạt động kiểm toán của KTNN với các tổ chức, đơn vị có liên quan; Hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế và vận dụng trong hoạt động kiểm toán; Chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và vai trò của KTNN; Quản lý tài chính công, tài sản công và vai trò của KTNN; Xây dựng và quản trị chiến lược phát triển KTNN; Tổ chức triển khai và ứng dụng công nghệ trong hoạt động kiểm toán nhà nước; Xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch công tác và kế hoạch kiểm toán năm; Tổ chức, quản lý và kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán của KTNN; Tổ chức và quản lý kiểm toán theo lĩnh vực và loại hình kiểm toán.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu chị đạo cuộc họp


Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đều cơ bản nhất trí với nội dung của Dự thảo Chương trình. Tuy nhiên, để hoàn thiện hơn Dự thảo, các đại biểu đã đề xuất Ban Biên soạn tiếp tục nghiên cứu, làm rõ và bổ sung một số vấn đề như: Mối quan hệ của KTNN với hệ thống tổ chức chính trị xã hội, với các cơ quan điều tra; những khó khăn, thách thức trong hoạt động kiểm toán và giải pháp để tháo gỡ…
 
GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng ban Ban Biên soạn Chương trình cho biết: Ban Biên soạn sẽ thiết kế lại Chuyên đề 2 (Mối quan hệ trong hoạt động kiểm toán của KTNN với các tổ chức, đơn vị có liên quan) như góp ý của các đại biểu cho đầy đủ và rõ ràng hơn, đồng thời sẽ tiếp thu ý kiến của đại biểu để hoàn thiện Dự thảo trong Quý III/2020.

Tại cuộc họp, 100% thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá tài liệu đạt yêu cầu nhưng cần chỉnh sửa cho hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành.
Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chương trình đề nghị Ban Biên soạn tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện, trình Chủ tịch Hội đồng phê duyệt. Chủ tịch Hội đồng thẩm định hy vọng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Ban Biên soạn sẽ xây dựng được Dự thảo Chương trình với chất lượng tốt nhất, có tuổi thọ dài nhất để góp phần đưa công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của KTNN ngày càng có chất lượng cao hơn./.
 
 

Xem thêm »