Xây dựng Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành II trong sạch vững mạnh, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm trong nhiệm kỳ 2020-2025

29/05/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 29/5/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành II đã tổ chức Đại hội Đảng bộ bộ phận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phó Bí thư Đảng ủy KTNN Nguyễn Quang Thành tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ KTNN chuyên ngành II nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự Đại hội có Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Nguyễn Bá Dũng và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành II.

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Đạt – Phó Bí thư đảng ủy bộ phận KTNN chuyên ngành II trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự thảo báo cáo nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2015-2020, tập thể Đảng ủy đã lãnh đạo đơn vị, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết quyết tâm cao trong công tác, phát huy được sức mạnh trí tuệ tập thể, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN giao hàng năm.

Đảng ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp cho đảng viên, công chức và người lao động. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, các quy chế, quy định mới của Ngành; tăng cường sự lãnh đạo thông qua vai trò Bí thư, Phó Bí thư, người đứng đầu cơ quan; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả sinh hoạt chi bộ gắn việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Các đảng viên đã chấp hành tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cũng như chuyên môn do Ngành tổ chức.
 

Đồng chí Nguyễn Văn Đạt trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội

Theo đồng chí Nguyễn Văn Đạt, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đơn vị đã chỉ đạo đã tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt, theo đúng Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 06/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy KTNN.

Trong công tác xây dựng tổ chức đảng, hiện nay, 07 chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN chuyên ngành II đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, nhiệm kỳ 2020-2022 theo đúng quy định của Điều lệ đảng, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của đảng ủy cấp trên. Việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng của các chi bộ được Đảng ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc; chất lượng sinh hoạt của các chi bộ ngày càng tốt hơn, phát huy được trí tuệ của tập thể và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.
Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy KTNN chuyên ngành II đã trình Đảng ủy KTNN xét kết nạp được 12 đồng chí đảng viên mới, làm thủ tục chuyển Đảng chính thức cho 12 đồng chí; trình Đảng ủy KTNN đề nghị Đảng ủy Khối xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 04 đồng chí, Huy hiệu 35 năm tuổi đảng cho 01 đồng chí.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng đạt được những kết quả tốt. Đặc biệt, qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể đã từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo sự đoàn kết thống nhất trong mọi hoạt động chung của toàn đơn vị nói riêng và ngành KTNN nói chung.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, BCH Đảng bộ luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo đơn vị, chỉ đạo các chi ủy, chi bộ trực thuộc bám sát mục tiêu, trọng tâm, nội dung kế hoạch kiểm toán năm của ngành để triển khai xây dựng chương trình công tác năm của đơn vị; quán triệt các Chỉ thị, các văn bản hướng dẫn của KTNN; tổ chức học tập chuyên môn nghiệp vụ, thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán; thường xuyên chỉ đạo rút kinh nghiệm và đưa ra những giải pháp đổi mới trong công tác khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán nên kết quả kiểm toán trong nhiệm kỳ 2015 -2020 năm sau cao hơn so với năm trước và hoàn thành theo đúng kế hoạch được Lãnh đạo KTNN phê duyệt.

Bên cạnh đó BCH Đảng bộ thường xuyên tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các chi bộ, chi bộ Đảng sinh hoạt tạm thời tại các Đoàn kiểm toán đúng theo mục tiêu, nội dung và kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt; tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán, quy trình kiểm toán, quy chế hoạt động của Đoàn kiểm toán và hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng kiểm toán, phát huy vai trò và đề cao trách nhiệm của Tổ trưởng, Trưởng đoàn Kiểm toán, Kiểm toán trưởng đảm bảo vai trò quản lý và kiểm soát chất lượng của Kiểm toán trưởng.
 
Quang cảnh Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Đạt cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy KTNN chuyên ngành II đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức thực hiện 74 cuộc kiểm toán, kết quả kiến nghị xử lý tài chính: 16.479,5 tỷ đồng, trong đó: Tăng thu NSNN 3.579,3 tỷ đồng; giảm chi NSNN 2.737 tỷ đồng; các khoản phải nộp, hoàn trả, quản lý qua NSNN và xử lý tài chính khác 2.690,5 tỷ đồng; kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý số tiền 7.472,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, các mặt công tác: Tổ chức cán bộ; tăng cường quan hệ phối hợp với các đơn vị tham mưu và các đơn vị được kiểm toán trong hoạt động kiểm toán và các mặt công tác khác cũng được Đảng ủy KTNN chuyên ngành II lãnh đạo đơn vị đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, mục tiêu công tác đảng được Đảng bộ KTNN chuyên ngành II xác định là “Quyết tâm xây dựng Đảng bộ bộ phận Kiểm toán nhà nước chuyên ngành  II trong sạch vững mạnh; đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 (giai đoạn 2020-2030) và tầm nhìn đến năm 2035”. Để hoàn thành mục tiêu nêu trên, đồng chí Nguyễn Văn Đạt khẳng định, Đảng ủy, các chi ủy, chi bộ trực thuộc sẽ đoàn kết thống nhất, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị, các tổ chức đoàn thể; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt các nhiệm vụ do Tổng Kiểm toán nhà nước giao với 07 nhóm chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ.

Đại hội đã nghe Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ KTNN chuyên ngành II nhiệm kỳ 2015-2020 và các tham luận của cán bộ đảng viên. Báo cáo kiểm điểm và các bài tham luận đã nêu rõ những những mặt làm được, những hạn chế, tồn tại và giải pháp khắc phục trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chỉ đạo, quán triệt và triển khai các chủ trương, Nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị.
 
Đồng chí Nguyễn Quang Thành phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN, Phó Bí thư Đảng ủy KTNN Nguyễn Quang Thành biểu dương những thành tích Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành II đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. “Tuy có nhiều biến động, đặc biệt trong công tác nhân sự, song trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành II đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao” – đồng chí Nguyễn Quang Thành đánh giá.

Dẫn số liệu kết quả kiến nghị xử lý tài chính và các kiến nghị khác của đơn vị trong 5 năm qua, đồng chí Nguyễn Quang Thành nhấn mạnh: Những kết quả kiểm toán của KTNN chuyên ngành II đã tạo được tác động xã hội rất lớn, rất tích cực, góp phần nâng tầm vị thế của KTNN trước Chính phủ, Quốc hội.

Cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy KTNN nhấn mạnh một số vấn đề Đảng bộ KTNN chuyên ngành II cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: Không ngừng phát huy vai trò của cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với chính quyền; Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn đảng bộ; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ…

Đồng chí Nguyễn Quang Thành đề nghị các đảng viên trong Đảng bộ phát huy vai trò trách nhiệm trong việc lựa chọn những đại biểu có trình độ năng lực chuyên môn, có tư cách đạo đức tốt bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, góp phần đưa đơn vị ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã bầu Ban chấp hành đảng bộ khóa IV gồm 7 đồng chí. Đồng chí Đoàn Chiến Thắng - Phó Kiểm toán trưởng được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII gồm 8 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết./.

M. Thúy
 

Xem thêm »