KTNN chuyên ngành II biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

30/05/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 29/5/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN chuyên ngành II đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2020 - 2025 nhằm kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời biểu dương, khen thưởng và vinh danh những tập thể, cá nhân đã đạt được những thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2015-2019.

Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II Mai Vinh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức, Kiểm toán viên KTNN chuyên ngành II. Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II Mai Vinh chủ trì Hội nghị.

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, Phó Kiểm toán trưởng Nguyễn Minh Giang cho biết, nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của công tác thi đua, khen thưởng, KTNN chuyên ngành II luôn quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào thi đua, lấy thi đua làm động lực để công chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị. Công tác thi đua khen thưởng được duy trì thường xuyên, liên tục trên tất cả các lĩnh vực công tác, đặc biệt trong hoạt động kiểm toán. Nội dung thi đua được gắn liền với hoạt động cụ thể của từng công chức trong việc rèn luyện bản lĩnh chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, trong thực thi công vụ, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công tác bình xét thi đua khen thưởng được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định của cấp trên, kết quả bình xét phản ánh đúng thực chất những thành tích và kết quả đạt được của công chức trong đơn vị. Hội đồng Thi đua khen thưởng KTNN chuyên ngành II luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, các nội dung, chỉ tiêu thi đua được cụ thể hóa, phù hợp tình hình thực tế của đơn vị; thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung thi đua, tổ chức rút kinh nghiệm những hạn chế, tồn tại từ đó có biện pháp phù hợp nhằm thúc đẩy phong trào thi đua đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn.
 

Phó Kiểm toán trưởng Nguyễn Minh Giang trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Trong công tác chuyên môn, KTNN chuyên ngành II đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và Tổng Kiểm toán nhà nước về hoạt động kiểm toán đầy đủ, nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm toán năm bám sát định hướng. Bên cạnh đó, đơn vị đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt, tăng cường đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng kiểm toán, từ khâu khảo sát, xây dựng kế hoạch kiểm toán đến tổ chức, triển khai thực hiện kiểm toán, phát hành báo cáo kiểm toán và kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán. Tổng hợp kết quả kiểm toán từ báo cáo kiểm toán trong các năm 2015-2019, KTNN chuyên ngành II đã kiến nghị  xử lý tài chính là  13.714.670trđ. Thời gian lập Báo cáo kiểm toán đảm bảo thời gian so với quy định. Một số đoàn kiểm toán chuyên đề được dư luận quan tâm và được lãnh đạo KTNN đánh giá cao.

Bên cạnh đó, KTNN chuyên ngành II đã không ngừng đổi mới trong công tác lập kế hoạch kiểm toán; tăng cường công tác kiểm soát nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán; thực hiện kịp thời và thường xuyên công tác kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán..., tạo những kết quả đáng ghi nhận.

Các hoạt động đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên được duy trì thường xuyên; cán bộ, công chức, người lao động đã tham gia nhiệt tình, sôi nổi tất cả các phong trào do KTNN phát động như: Quyên góp ủng hộ người nghèo, tặng quà cho các cháu học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; ủng hộ bão lụt, thăm và động viên các cựu chiến binh… và nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực khác.
 
Quang cảnh Hội nghị

Theo ông Nguyễn Minh Giang, trên cơ sở phát huy các kết quả, thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, trong công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025, KTNN chuyên ngành II sẽ tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước của KTNN.

Các phương hướng cụ thể được đề ra gồm: Ra sức thi đua, tin tưởng tuyệt đối chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; Thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ chính trị hàng năm; Thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm toán có hiệu quả và sát với thực tiễn; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ gìn tác phong, đạo đức; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn việc thực hiện với nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng kiểm toán; Xây dựng, kiện toàn bộ máy tổ chức, đào tạo nâng cao chất lương đội ngũ công chức, tiếp cận phương pháp kiểm toán hiện đại, kỹ năng kiểm toán theo hướng chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin...

Tại Hội nghị, toàn thể công chức, Kiểm toán viên KTNN chuyên ngành II bày tỏ sự nhất trí cao đối với dự thảo Báo cáo được trình bày. Đại diện tập thể điển hình tiên tiến đã báo cáo trước Hội nghị về quá trình phấn đấu và những đóng góp cho đơn vị trong giai đoạn 2015 – 2020.
 
Đại diện Đoàn Thanh niên trình bày báo cáo tại Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo đơn vị, Kiểm toán trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng KTNN chuyên ngành II Mai Vinh biểu dương, tôn vinh các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 của đơn vị.

Phát động thi đua giai đoạn 2020-2025, Kiểm toán trưởng Mai Vinh kêu gọi toàn thể công chức KTNN chuyên ngành II tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện tốt các nội dung thi đua. Để làm được điều đó, ông Mai Vinh nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện trong công tác thi đua khen thưởng trong 5 năm tới, cụ thể: Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy, lãnh đạo KTNN chuyên ngành II, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua; Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Xây dựng phong trào thi đua của đơn vị với nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng, phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời đề ra biện pháp thiết thực, đúng nguyên tắc, nhằm động viên khuyến khích tập thể, cá nhân phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức;

Phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức, triển khai và phát động thi đua; Tổ chức tốt công tác phát động thi đua, thường xuyên đôn đốc kiểm tra theo dõi các phong trào thi đua, chú trọng xây dựng, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, phát hiện kịp thời các nhân tố mới, tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc đột xuất...

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất thông qua danh sách Đoàn đại biểu của KTNN chuyên ngành II gồm 13 người, tham dự Đại hội thi đua yêu nước của KTNN lần thức IV./.
 
Trong giai đoạn 2015-2019 nhiều cá nhân, tập thể được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý, được các cấp có thẩm quyền khen tặng Bằng khen, giấy khen, nổi bật như: Tập thể KTNN chuyên ngành II đã đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (các năm 2015, 2017, 2018), được tặng Bằng khen của Tổng Kiểm toán nhà nước (năm 2018); 01 đồng chí được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba (năm 2017); 11 đồng chí được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Ngành...

M. Thúy

Xem thêm »