KTNN khu vực XI: Đoàn kết, sáng tạo, bứt phá trong mọi hoạt động công tác, góp phần nâng cao vị thế của Kiểm toán Nhà nước

10/06/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước VŨ VĂN HỌA trả lời phỏng vấn của Báo Kiểm toán nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập KTNN khu vực XI

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước VŨ VĂN HỌA

Thưa Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, là người được giao phụ trách đơn vị, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đánh giá như thế nào về kết quả hoạt động và những thành tích trên chặng đường đã qua của KTNN khu vực XI?

- KTNN khu vực XI được thành lập theo Nghị quyết số 1064/NQ-UBTVQH12 ngày 29/4/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và được cụ thể hóa bằng Quyết định số 755/QĐ-KTNN ngày 15/6/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước, trụ sở đặt tại TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; có chức năng giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của 4 tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa và Thái Bình.

Trong suốt 10 năm xây dựng và phát triển, KTNN khu vực XI luôn chủ động, sáng tạo trong thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy và lãnh đạo KTNN; tập thể đơn vị luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, từng bước trưởng thành trên các mặt công tác, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của KTNN. Từ chỗ chỉ có 8 công chức, đến nay, tổ chức bộ máy của đơn vị đã được hoàn thiện theo hướng chuyên môn hóa, gồm có 6 phòng trực thuộc với 66 công chức và người lao động.

Với phương châm coi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là khâu “then chốt”, KTNN khu vực XI thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho các kiểm toán viên; đến nay, đơn vị đã đào tạo, rèn luyện được một đội ngũ công chức, kiểm toán viên có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực và kỹ năng chuyên môn cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Theo tôi, đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và nhất là chất lượng kiểm toán ngày càng được nâng cao của KTNN khu vực XI.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước ghi nhận như thế nào về những nỗ lực của đơn vị trong suốt chặng đường 10 năm qua?

- Bám sát những mục tiêu, định hướng phát triển của Ngành, KTNN khu vực XI đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng kiểm toán và đạt được những kết quả khả quan. Công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán, phương án tổ chức kiểm toán hằng năm và kế hoạch kiểm toán từng cuộc kiểm toán luôn được đơn vị chú trọng. Các đoàn kiểm toán của KTNN khu vực XI đã chủ động tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, kịp thời phát hiện các vấn đề mới nổi cộm để xác định đúng và đầy đủ mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán. Công tác bố trí nhân sự của các đoàn kiểm toán luôn được bàn bạc công khai, minh bạch, thống nhất trong toàn đơn vị.
Những nỗ lực này được thể hiện qua kết quả kiểm toán của KTNN khu vực XI. Với 64 cuộc kiểm toán trong 10 năm, đơn vị đã kiến nghị xử lý tài chính trên 11.000 tỷ đồng; kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương, đưa công tác quản lý tài chính công, tài sản công đi vào nền nếp; giúp HĐND các cấp có thông tin tin cậy giám sát công tác quản lý tài chính công, tài sản công, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Đồng thời, KTNN khu vực XI đã tạo dựng được uy tín với các địa phương và đơn vị được kiểm toán, góp phần củng cố mối quan hệ và nâng cao vị thế của KTNN.

Trong suốt 10 năm xây dựng và phát triển, KTNN khu vực XI luôn nỗ lực phấn đấu, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những kết quả này đã được ghi nhận, biểu dương thông qua những danh hiệu dành cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Nhân dịp này, tôi nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và chúc mừng những kết quả, thành tích, những đóng góp to lớn mà KTNN khu vực XI đã đạt được suốt chặng đường 10 năm qua.

Dấu mốc 10 năm xây dựng và phát triển của KTNN khu vực XI diễn ra trong bối cảnh toàn Ngành bước vào một giai đoạn phát triển mới. Xin Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước chia sẻ về những định hướng của lãnh đạo Ngành đối với KTNN khu vực XI trong giai đoạn phát triển tới?

- Trong giai đoạn vừa qua, vị thế của KTNN không ngừng được nâng lên khi lần đầu tiên địa vị pháp lý của KTNN được hiến định trong Hiến pháp năm 2013, các quy định liên quan đến hoạt động kiểm toán của KTNN không ngừng được hoàn thiện và được bổ sung trong Luật KTNN năm 2015 và được sửa đổi bổ sung năm 2019... Để phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục gặt hái thành công trong giai đoạn phát triển mới theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, tôi cho rằng KTNN khu vực XI cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số giải pháp.

Trước hết, đơn vị phải tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức và nhân sự đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới. Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trách nhiệm công vụ là nhiệm vụ thường xuyên, căn bản, then chốt và là yếu tố quyết định đến thắng lợi của KTNN khu vực XI nói riêng và toàn Ngành nói chung. Bên cạnh đó, cần tăng cường tính chủ động trong mọi hoạt động, bám sát mục tiêu kiểm toán hằng năm của KTNN để chỉ đạo đổi mới việc lập kế hoạch và triển khai kiểm toán theo phương pháp đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cả 4 giai đoạn của quy trình kiểm toán. Đồng thời, tiếp tục phát huy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong mọi hoạt động của đơn vị, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, cũng như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm toán.

Cuối cùng, tôi tin tưởng và mong muốn từng công chức và người lao động của KTNN khu vực XI sẽ đoàn kết, phát huy giá trị cốt lõi của KTNN “Độc lập - Liêm chính - Chuyên nghiệp - Uy tín - Chất lượng”, tiếp nối những thành tích đã đạt được, đồng tâm hiệp lực, nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cố gắng nỗ lực cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Ngành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước; góp phần xây dựng KTNN xứng tầm nhiệm vụ là cơ quan kiểm toán tài chính, tài sản công có trách nhiệm, uy tín, chuyên nghiệp và hiện đại, sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Xin trân trọng cảm ơn Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước!

(Báo Kiểm toán số 23/2021)

Xem thêm »