Kiểm toán Nhà nước khu vực XII - Dấu ấn 10 năm xây dựng và phát triển

10/06/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Tròn 10 năm thành lập, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN, sự phối hợp và giúp đỡ có hiệu quả của các đơn vị trong Ngành, các địa phương trên địa bàn; cùng với sự nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, đồng sức, đồng lòng của toàn thể công chức và người lao động đơn vị, KTNN khu vực XII đã có những bước phát triển vững chắc. Những thành tích đạt được đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển và vị thế của KTNN trong hệ thống tổ chức bộ máy của Nhà nước Việt Nam.

Tập thể lãnh đạo, công chức KTNN khu vực XII

Các thành tích đã đạt được: 6 năm cơ quan đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (năm 2013; 2014; 2016; 2017; 2019 & 2020); 4 năm được KTNN tặng Cờ Thi đua (năm 2013; 2017; 2019 & 2020); 3 năm được tặng Bằng khen của Tổng KTNN (năm 2014; 2017 & 2020); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về thành tích xuất sắc trong thực hiện giao ước thi đua cụm, khối do tỉnh Đắk Lắk tổ chức năm 2020; 4 cuộc kiểm toán được khen thưởng “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng”.
  
Những bước phát triển căn bản và quan trọng

Ngày 17/6/2011, Tổng Kiểm toán Nhà nước ký Quyết định số 767/QĐ-KTNN về việc thành lập KTNN khu vực XII, trụ sở tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. KTNN khu vực XII có chức năng giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công của các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Nông.

Quá trình xây dựng và phát triển, KTNN khu vực XII luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban cán sự đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN; sự chia sẻ, giúp đỡ về chuyên môn, nhân lực của các đơn vị trong Ngành; sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả của HĐND, UBND các tỉnh trong khu vực, đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk - nơi cơ quan đóng trụ sở. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đơn vị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Ngày đầu mới thành lập, cơ sở vật chất của đơn vị còn nhiều khó khăn, trụ sở làm việc phải đi thuê, bộ máy tổ chức chỉ có 10 công chức, người lao động (CC-NLĐ). Đến nay, KTNN khu vực XII đã cơ bản hoàn thiện tổ chức bộ máy với 6 phòng, 58 CC-NLĐ, trong đó có 16 thạc sĩ, chiếm 27%. Nhìn chung, công chức, kiểm toán viên có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, được rèn luyện, thử thách và trưởng thành qua thực tiễn hoạt động kiểm toán, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Chiến lược phát triển KTNN qua từng thời kỳ, hoạt động của KTNN khu vực XII ngày càng được mở rộng, quy mô hoạt động kiểm toán tăng dần qua từng năm, đa dạng về loại hình và phương thức kiểm toán, nâng cao về chất lượng và hiệu quả kiểm toán. Từ năm 2011 đến nay, KTNN khu vực XII đã chủ trì thực hiện và hoàn thành 46 cuộc kiểm toán được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao, trong đó có 2 cuộc kiểm toán hoạt động, 8 cuộc kiểm toán chuyên đề. Nhiều chủ đề kiểm toán mới, sát với thực tế của các địa phương trên địa bàn đã được KTNN khu vực XII đề xuất thực hiện như: kiểm toán công tác quản lý, sử dụng đất đai của các nông - lâm trường, kiểm toán công tác quản lý đất đai đô thị…

Bám sát kế hoạch kiểm toán được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao, lãnh đạo KTNN khu vực XII đã chủ động xây dựng phương án triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm toán, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch và giảm thời gian phát hành báo cáo kiểm toán. Quá trình thực hiện kiểm toán, Lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc về chuyên môn của Đoàn kiểm toán. Hoạt động của Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán, hội đồng thẩm định cấp vụ được tăng cường trong quá trình kiểm toán và thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán. Nhờ đó, chất lượng báo cáo kiểm toán được nâng cao, đảm bảo kiến nghị kiểm toán có đủ bằng chứng, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của đơn vị luôn được quan tâm thực hiện tốt. Ngoài tích cực sử dụng các phần mềm kiểm toán của KTNN, đơn vị đã chủ động nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong kiểm toán. Một số cuộc kiểm toán đã sử dụng phần mềm Global Mapper, ứng dụng Map Tiler để kiểm toán công tác đền bù giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai của các nông - lâm trường, từ đó đã có những phát hiện kiểm toán mới, quan trọng và bước đầu mở ra một phương pháp trong kiểm toán liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai.
 
Không ngừng phát triển và lớn mạnh

10 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, KTNN khu vực XII đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính với tổng số tiền hơn 10.707 tỷ đồng, trong đó kiến nghị tăng thu NSNN hơn 1.176 tỷ đồng, giảm chi NSNN hơn 7.554 tỷ đồng. Cùng với đó, KTNN khu vực XII đã có nhiều kiến nghị chấn chỉnh các vi phạm trong quản lý thu, chi ngân sách địa phương, tài nguyên khoáng sản, đất đai, công tác quản lý tài chính, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản, quyết định, nghị quyết, góp phần nâng cao hiệu quả việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các địa phương, đơn vị được kiểm toán.

Qua kiểm toán, KTNN khu vực XII cũng có nhiều kiến nghị về ban hành, sửa đổi, bổ sung các thông tư, văn bản của các Bộ, ngành T.Ư nhằm tháo gỡ khó khăn trong quản lý, điều hành ngân sách, quản lý tài chính, tài sản công của các địa phương, đơn vị được kiểm toán.

Ngoài hoạt động chuyên môn, KTNN khu vực XII đã chủ động phối hợp với các địa phương trên địa bàn thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa như: Kết nghĩa với đồng bào dân tộc thiểu số; nhận phụng dưỡng 1 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại Đắk Lắk; xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa tại 4 tỉnh; ủng hộ trẻ em khó khăn hiếu học, tặng quà bệnh nhân nghèo, ủng hộ thiên tai, bão lũ…

Chặng đường 10 năm qua có nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động, sáng tạo, KTNN khu vực XII đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, khẳng định được vị thế, vai trò trong sự phát triển chung của KTNN.

Thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu phát triển chung của Ngành, KTNN khu vực XII sẽ không ngừng năng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ kiểm toán viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động kiểm toán; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức nghề nghiệp; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, HĐND, UBND các địa phương trên địa bàn nhằm góp phần năng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các đơn vị được kiểm toán; xây dựng tổ chức Đảng, tập thể đơn vị đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, giữ vững giá trị cốt lõi “Độc lập - Liêm chính - Chuyên nghiệp - Uy tín - Chất lượng”, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030.

Phạm Văn Học - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XII
(Báo Kiểm toán số 23/2021)

Xem thêm »