Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở "Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý các công trình giao thông bằng nguồn vốn ODA qua công tác kiểm toán của Kiểm toán nhà nước"

11/06/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 10/6/2021, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học của Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở "Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý các công trình giao thông bằng nguồn vốn ODA qua công tác kiểm toán của Kiểm toán nhà nước" do KS. Hoàng Đức Việt và Ths. Cao Minh Sơn - KTNN chuyên ngành IV đồng chủ nhiệm.

Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Lê Minh Nam là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Ths. Lê Minh Nam - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Theo Ban đề tài, thực tế các cuộc kiểm toán của KTNN cho thấy, việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án giao thông sử dụng vốn vay Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài đã góp phần hoàn thiện thể chế chính sách; ứng dụng công nghệ hiện đại; hoàn chỉnh quy hoạch mạng lưới hạ tầng giao thông của các địa phương; ổn định dân cư, phục vụ quản lý và bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu vực; đảm bảo cho người dân vùng dự án đi lại thuận lợi, giảm chi phí vận chuyển vật tư, vật liệu, nhiên liệu và các hàng hóa. Cơ chế chính sách và quy định pháp luật về huy động, quản lý và sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài ngày càng hoàn thiện.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc huy động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài còn có những hạn chế, bất cập như: Một số dự án được đàm phán, ký kết xong nhưng chưa được các Bộ, ngành tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân đã cam kết với nhà tài trợ; chất lượng chuẩn bị dự án chưa đạt yêu cầu, quá trình thực hiện dự án chậm tiến độ làm tăng tổng mức đầu tư và chi phí cho công tác giải phóng mặt bằng...

Theo Ban đề tài, những hạn chế, bất cập trên là do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó chủ yếu là việc huy động và phân bổ vốn còn phụ thuộc vào chính sách, điều kiện của các nhà tài trợ; công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư, xây dựng văn kiện dự án, tổ chức thực hiện ở một số Bộ, ngành, địa phương làm chưa tốt; các chủ đầu tư được ngân sách Nhà nước cấp phát nên chưa thực sự quan tâm đến việc trả nợ, chưa quyết liệt giải quyết hoặc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, triển khai dự án kéo dài, phải trả chi phí lãi suất, phí cam kết...
 

Ban đề tài báo cáo trước Hội đồng

Với việc nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý các công trình giao thông bằng nguồn vốn ODA qua công tác kiểm toán của KTNN”, Ban đề tài sẽ hệ thống hóa những vấn đề cơ bản trong công tác quản lý các công trình giao thông bằng nguồn vốn ODA; Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng công tác quản lý các công trình giao thông bằng nguồn vốn ODA trong các cuộc kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. Từ đó đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý các công trình giao thông bằng nguồn vốn ODA.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được kết cấu thành 2 chương: Chương I - Những vấn đề chung và thực trạng về công tác quản lý qua công tác kiểm toán các công trình giao thông bằng nguồn vốn ODA của KTNN; Chương II - Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý các công trình giao thông bằng nguồn vốn ODA qua công tác kiểm toán của KTNN.

Nhận xét về đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cho rằng, Ban chủ nhiệm đề tài đã tổ chức nghiên cứu công phu, khoa học và đã chắt lọc được các kết quả kiểm toán hợp lý có liên quan đến mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán đối với các công trình hạ tầng, giao thông đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA trong thời gian tới.

Để hoàn thiện đề tài, thành viên Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban đề tài nghiên cứu, biên tập lại một số nội dung về đối tượng, phương pháp nghiên cứu; bổ sung một số đánh giá về cơ chế, chính sách, văn bản quản lý trong phần Những kết quả đạt được. Bên cạnh đó, Ban đề tài cần rà soát lại phần thực trạng cho logic  với các giải pháp được đưa ra. Các giải pháp cần mang tính khái quát, đồng thời, phải cân nhắc tập trung vào các giải pháp để khắc phục hạn chế trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông bằng nguồn vốn ODA thông qua kết quả kiểm toán; rà soát tính thực tiễn, khả thi của các giải pháp.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Lê Minh Nam đánh giá cao công tác thu thập tài liệu, thông tin và tổ chức nghiên cứu đề tài, đồng thời đề nghị Ban đề tài nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng, hoàn thiện đề tài và gửi lại Văn phòng Khoa học trong vòng 01 tháng, kể từ ngày nghiệm thu.

Đề tài được Hội đồng thống nhất xếp loại Khá./.

M. Thúy
 
 

Xem thêm »