Văn phòng Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Đoàn thể tạo bước chuyển biến tích cực trong ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Đảng

08/12/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 7/12/2022, Văn phòng Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Đoàn thể Kiểm toán nhà nước (Văn phòng) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Đình Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy; Trần Kim Lộc, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn KTNN; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc và các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh KTNN.

Trình bày Báo cáo kết quả công tác của Văn phòng, Chánh Văn phòng Nguyễn Mạnh Cường cho biết, năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn do khối lượng công việc tăng lên trong khi số lượng công chức còn hạn chế, song Văn phòng đã đoàn kết, quyết tâm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngay từ đầu năm 2022, để thực hiện nhiệm vụ chính trị của KTNN, Văn phòng đã có sự chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Ban Cán sự Đảng phối hợp với Đảng ủy KTNN ban hành Nghị quyết liên tịch số 20 về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022 với chủ đề: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức công vụ và chất lượng kiểm toán. “Đây là Nghị quyết làm xương sống cho công tác lãnh đạo, điều hành của Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ của năm công tác và thực hiện Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.” - Chánh Văn phòng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Nổi bật, Văn phòng đã tham mưu, giúp Ban Cán sự Đảng xây dựng các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, phối hợp với các đơn vị liên quan và chủ trì tham mưu Ban Cán sự Đảng xây dựng 188 văn bản trong đó có 50 báo cáo việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương và nhiệm vụ được giao của Ban Cán sự Đảng. Năm 2022, đã tham mưu, giúp chuẩn bị tài liệu, báo cáo, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, làm việc của 08 đoàn kiểm tra, đoàn công tác của Trung ương đối với Ban Cán sự Đảng KTNN.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp, tham mưu, xây dựng và chuẩn bị tài liệu tổ chức các Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa BTV Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và Ban Cán sự Đảng KTNN trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; chuẩn bị báo cáo sơ kết và tham luận Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Trung ương với Ban Cán sự Đảng KTNN được quan tâm thực hiện tốt, nhận được sự đánh giá cao của các cơ quan phối hợp.

Văn phòng cũng chủ trì, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu giúp Ban Cán sự Đảng khi làm việc với các đoàn công tác, kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các cơ quan Trung ương.
 

Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Đoàn thể Nguyễn Mạnh Cường trình bày báo cáo tại Hội nghị

Năm 2022 cũng là năm có ý nghĩa lớn đối với Văn phòng là được Ban Cán sự Đảng kiện toàn và đổi tên Văn phòng Đảng - Đoàn thể thành Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Đoàn thể. Điều này tạo điều kiện để Văn phòng hoạt động hiệu quả hơn, nâng cao tính chuyên nghiệp và đáp ứng được tốt hơn trong công tác tham mưu giúp việc trong tình hình phát triển mới.

Trong công tác tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy KTNN, Văn phòng làm tốt trách nhiệm tham mưu trong việc xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn; tổ chức kiểm điểm, tổng kết, đánh giá và hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy các đơn vị tổng kết, đánh giá công tác đảng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy…

Một số kết quả nổi bật trong năm là việc Văn phòng chủ động tham mưu Đảng ủy KTNN ban hành Chỉ thị số 312 về “Thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022”, xây dựng Chương trình làm việc của Ban Chấp hành (BCH), BTV năm 2022; tổ chức 09 Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương và xây dựng Hướng dẫn về học tập chuyên đề năm 2022 “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”.

Năm 2022 cũng là thời điểm tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 của KTNN, các công tác hướng dẫn, thẩm định hồ sơ nhân sự đại hội, công tác đại hội và tham mưu BTV kịp thời chuẩn y kết quả Đại hội của các chi bộ trực thuộc, sau Đại hội được thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Sau đại hội, Văn phòng tham mưu tổ chức thành công Hội nghị tập huấn cấp ủy cho hơn 350 cấp ủy viên chi bộ trong toàn Đảng bộ KTNN.

Công tác xây dựng văn bản cũng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo công tác tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy KTNN trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tính đến 30/11/2022, Văn phòng đã tham mưu Đảng ủy KTNN xây dựng gần 1.500 văn bản trong đó: 209 chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết, báo cáo định kỳ; 365 Quyết định  và gần 1.000 công văn, tờ trình các loại.

Việc tham mưu, giúp việc Đảng ủy KTNN trong công tác xem xét kết nạp đảng viên và xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức được thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng. Năm 2022, Văn phòng phối hợp thẩm định hồ sơ kết nạp 69 đảng viên mới, 79 đảng viên chuyển đảng chính thức. Đề nghị Đảng ủy Khối tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đối với 03 đồng chí; lập danh sách cử đi học lớp đối tượng đảng cho 19 quần chúng và học lớp đảng viên mới 06 đồng chí.

Một trong những kết quả nổi bật trong năm công tác 2022 của Văn phòng là hoàn thành cơ bản việc rà soát, cập nhật thông tin phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0. Trên cơ sở phần mềm dữ liệu đảng viên 3.0 Văn phòng đã triển khai cập nhật những thay đổi về quá trình công tác, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, quan hệ gia đình... “Công tác này đã tạo được bước chuyển biến tích cực trong ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ; bước đầu tạo ra kho dữ liệu số với gần 1.700 hồ sơ đảng viên trong toàn đảng bộ, giúp BTV Đảng ủy quản lý, lưu trữ thông tin đảng viên một cách đầy đủ, chính xác, hoàn thiện.”- Chánh Văn phòng Nguyễn Mạnh Cường cho biết.

Trong năm, Văn phòng cũng đã phát huy tính chủ động tham mưu, giúp BTV Đảng ủy KTNN trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Công tác phối hợp với BCH các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động từng bước đi vào chiều sâu, có hiệu quả, đặc biệt trong việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên KTNN lần thứ X, Đại hội Cựu chiến binh KTNN lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 và các công tác trong chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội lần thứ VIII Công đoàn KTNN.

Công tổ chức, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; Ứng dụng công nghệ thông tin; Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý đơn vị và các hoạt động phong trào… cũng được Văn phòng triển khai thực hiện và đạt nhiều kết đáng ghi nhận.

Năm 2023, Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm và 9 giải pháp thực hiện nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc Ban Cán sự Đảng KTNN; công tác tham mưu, giúp việc BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ KTNN và tham mưu giúp BTV, Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của các tổ chức đoàn thể; phối hợp với BCH các tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện các hoạt động có hiệu quả.
 
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN đã phát biểu ý kiến, đánh giá cao công tác phối hợp, sự nỗ lực, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động của Văn phòng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng kết quả đạt được trong năm 2022 của Văn phòng, đặc biệt là những nỗ lực, cố gắng trong hoàn thành tốt những công việc phát sinh ngoài kế hoạch và việc xử lý số lượng văn bản tăng đột biến trong năm. Cho rằng việc Ban Cán sự Đảng đồng ý đổi tên Văn phòng Đảng-Đoàn thể thành Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Đoàn thể là minh chứng rõ nét cho sự kỳ vọng của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN đối với hoạt động của Văn phòng trong thực hiện đầy đủ, toàn diện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Gợi ý một số nội dung để Văn phòng thực hiện tốt chương trình công tác trong năm 2023, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh đề nghị Văn phòng phát huy tinh thần đoàn kết, khí thế mới và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đơn vị để xây dựng và thực hiện thắng lợi chương trình công tác năm. Văn phòng cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Cán sự Đảng, BTV Đảng ủy và BCH Đảng bộ KTNN trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thông qua các Nghị quyết, Kế hoạch cụ thể và thiết thực. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban tham mưu của đảng để thực hiện toàn diện nhiệm vụ.

Lưu ý một số giải pháp mang yếu tố khách quan và chủ quan mà Văn phòng cần quan tâm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực yêu cầu mỗi cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong đơn vị cần nêu cao trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao tính chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, có sự phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường của từng công chức nhằm phát huy những ưu điểm, kinh nghiệm công tác và khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Văn phòng chủ động nhìn nhận, đánh giá.

Thay mặt đơn vị, Chánh Văn phòng Nguyễn Mạnh Cường trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh; khẳng định sẽ cùng tập thể đơn vị phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023./.

Phương Ngọc

Xem thêm »