(sav.gov.vn) - Cơ quan Quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã có sự chuẩn bị tốt để ứng phó với những thay đổi mà lĩnh vực dịch vụ tài chính đang trải qua, từ đó hỗ trợ Chính phủ tích cực hơn trong lĩnh vực này. Đây là đánh giá của Kiểm toán nhà nước Anh (NAO UK) trong một báo cáo mới được công bố.