Thời gian qua, KTNN đã thực hiện tốt hơn vai trò là một trong những công cụ quan trọng, hữu hiệu của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí. Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán, thực hiện tốt hơn vai trò này, KTNN cần nghiên cứu đổi mới mô hình tổ chức và phương pháp kiểm toán.
Tổng Kiểm toán Ghana Johnson Akuamoah Asiedu vừa kêu gọi lãnh đạo các cơ quan, tổ chức công cần quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý tài chính công và nâng cao vai trò giám sát đối với việc sử dụng ngân sách trong các tổ chức của Nhà nước. Điều này sẽ giúp giảm thiểu những trường hợp chi tiêu ngân sách bất thường, lãng phí và vi phạm tài chính trong các tổ chức công. Lời kêu gọi trên được đưa ra tại một hội nghị mới được tổ chức tại Thủ đô Accra có chủ đề “Đảm bảo tính bền vững của nền tài chính công thông qua việc thực hiện các quy định về thu thuế và báo cáo doanh thu - Vai trò của Kiểm toán nhà nước”.
Vừa qua, tại Thủ đô Yaounde của Cameroon, Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ người khuyết tật năm 2022 đã được tổ chức và dành phần lớn thời gian bàn thảo về kết quả cuộc kiểm toán việc thực hiện các chính sách cho người khuyết tật của các tổ chức nhân đạo ở vùng Tây Bắc và Tây Nam Cameroon.
  Văn phòng Tổng Kiểm toán Rwanda mới đây đã hoàn thành cuộc kiểm toán đánh giá hiệu quả công tác quản lý đất đai trên phạm vi toàn quốc. Một trong những vấn đề được Văn phòng nhấn mạnh là tình trạng các cơ quan quản lý đất đai ở địa phương, các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã đều thiếu kế hoạch sử dụng đất hợp lý kể từ lần đầu tiên thực hiện kế hoạch tổng thể về phát triển và sử dụng quỹ đất quốc gia năm 2010 tới nay.
Vừa qua, Ủy ban Tài khoản công của Hạ viện Nigeria đã ban hành lệnh triệu tập Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí quốc gia (NNPC) Mele Kyari sau khi Văn phòng Tổng Kiểm toán công bố Báo cáo kiểm toán năm 2019 chỉ ra những sai phạm tài chính tại Tập đoàn và các công ty trực thuộc.
Capital Region BOCES - đơn vị thực hiện cuộc kiểm toán xem xét tình hình hoạt động của Học khu Niskayuna (bang New York) - đã đề xuất Hội đồng quản trị cần khẩn trương tiến hành công tác bổ nhiệm giám đốc nhân sự tại Học khu và một số vị trí khác để chấn chỉnh hoạt động của cơ quan.
Ủy ban KTNN Liberia (GAC) vừa hoàn thành cuộc kiểm toán xem xét công tác quản lý quỹ lương và việc thanh toán lương cho công chức nhà nước. Theo báo cáo mới được GAC công bố, nhiều sai phạm đã bị phát hiện, nhiều công chức có thể phải hoàn lại tiền lương đã nhận sai về ngân sách công.
Ủy ban Dịch vụ công (PSC) Zimbabwe đã không cung cấp những tài liệu cần thiết để chứng minh mục đích đúng đắn của việc chi tiêu 2,5 tỷ đô-la Zimbabwe (ZWL), tương đương gần 7 triệu USD, thanh toán tiền lương cho công chức, viên chức, người lao động trong năm 2020. Đây là phát hiện đáng lưu ý được Tổng Kiểm toán Zimbabwe Mildred Chiri nhấn mạnh trong Báo cáo kiểm toán mới được trình bày tại Quốc hội đầu tháng 4 này.
Vừa qua, Văn phòng Tổng Kiểm toán Namibia đã tiến hành một số cuộc điều tra xem xét các hoạt động của Lực lượng Cảnh sát Namibia (NPF) và Cơ quan Cải huấn Namibia (NCS) trong năm tài chính 2020. Báo cáo kiểm toán đã chỉ ra những sai phạm trong công tác quản lý nhân sự và tài chính của 2 cơ quan này.