Thực hiện chương trình hành động tháng Thanh niên năm 2011, ngày 01/04/2010 Chi đoàn thanh niên Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II đã tổ chức toạ đàm về một số kinh nghiệm trong hoạt động kiểm toán tổng hợp tại các Bộ, ngành. Tham dự tọa đàm có các đồng chí Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II và toàn thể các đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn.

...Kiểm toán Nhà nước (KTNN) là một cơ quan rất mới trong lịch sử Vương quốc Campuchia. Mặc dù Luật kiểm toán được ban hành năm 2000, nhưng mãi đến năm 2002, KTNN mới lần đầu tiên thực hiện kiểm toán và đã được Chính phủ Hoàng gia hỗ trợ hoạt động, các đối tác phát triển hỗ trợ kỹ năng. Tuy nhiên, các bộ, cơ quan và đơn vị được kiểm toán nói chung cũng như nhân dân am hiểu về vai trò và nhiệm vụ của KTNN còn rất mơ hồ và không đầy đủ.

 Chỉ tính riêng trong năm tài khoá 2004, Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Hoa kỳ (Văn phòng Trách nhiệm giải trình Chính phủ (GAO) của Hoa Kỳ) đã thực hiện gần 1.000 báo cáo và chứng thực và đưa ra hơn 2.700 đề xuất để cải thiện các hoạt động của Chính phủ. Trong 4 năm qua có khoảng 83% các đề xuất GAO đưa ra đã được thực hiện. Lợi ích tài chính mà GAO thu được trong năm tài khoá 2004 đạt tổng ở mức kỷ lục 44 tỉ đôla - tức cứ 1 đôla đầu tư cho GAO mang lại lợi tức 95 đôla, bởi vì ngân sách chi tiêu của GAO trong năm là 463,6 triệu đôla.
 Kiểm toán nội bộ (KTNB) Trung Quốc ra đời sau khi Quốc gia này thực hiện chính sách cải cách cơ cấu kinh tế (1983). Vượt qua khỏi những khó khăn ban đầu, kiểm toán nội bộ Trung Quốc đã có những bước phát triển nhanh, mạnh và vững chắc, là công cụ kiểm tra, kiểm soát không thể thiếu được của các doanh nghiệp trong cơ chế kinh tế thị trường hội nhập hiện nay.