Ngày 28/9/2012, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Cao Tấn Khổng đã chủ trì Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán qua hoạt động kiểm toán Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn” do KTNN tổ chức tại Đà Nẵng. Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo 23 tỉnh, thành phố; Bộ NN&PTNN; cơ quan hợp tác và phát triển quốc tế Australia; lãnh đạo các Vụ: Pháp chế, Quan hệ quốc tế, Tổng hợp và KTNN chuyên ngành V, Khu vực II, Khu vực III.
Với mục đích trao đổi kinh nghiệm, đánh giá thực trạng và nêu các giải pháp tăng cường chất lượng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình, ngày 21/6/2012, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội thảo Kinh nghiệm kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức trực tuyến. Phó Tổng KTNN Cao Tấn Khổng chủ trì Hội thảo.