Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương cho 4 tỉnh

27/03/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 – 2020 và năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2018 cho các địa phương: Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên.

Cụ thể, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trunv ương năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2018 cho tỉnh Hòa Bình hơn 86,322 tỷ đồng, tỉnh Sơn La hơn 322.247 tỷ đồng, tỉnh Tuyên Quang 500 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên 200 tỷ đồng. 

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục và mức vốn bổ sung của từng dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. 

Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trunv ương, danh mục và mức vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020 được giao, các địa phương: Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên thông báo cho các đơn vị danh mục dự án và mức vốn từng dự án theo quy định và gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/4/2020; thực hiện giải ngân số vốn được giao bổ sung theo quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn./.

Thanh Trang

Xem thêm »