KTNN khu vực X tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

27/03/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Trong 02 ngày 26-27/3/2020, tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, được sự đồng ý của Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN), Đảng bộ KTNN khu vực X đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có toàn thể đảng viên của đơn vị.

Trong 02 ngày làm việc, Đại hội đã hoàn tất 3 phiên làm việc với những nội dung trọng tâm: Kiểm điểm, đánh giá 5 năm (2015-2019) việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN khóa VI cũng như mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; Kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015-2020; Trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020; Bầu Ban chấp hành (BCH).

Đại hội diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm. Chương trình, nghi thức Đại hội thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn của Đảng ủy KTNN; công tác nhân sự cấp ủy được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo dân chủ, khách quan, nghiêm túc, minh bạch, đúng quy trình, tiến hành đầy đủ các bước theo quy định.

Báo cáo chính trị của Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ KTNN khu vực X đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong các mặt hoạt động của cơ quan. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/ĐU ngày 11/3/2016 của Đảng ủy KTNN về ban hành 04 Đề án của Chương trình 1 về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Kiểm toán nhà nước trong nhiệm kỳ”. Đảng bộ KTNN khu vực X đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chỉ đạo thực hiện có chất lượng và đúng tiến độ, hoàn thành 100% kế hoạch kiểm toán (40 cuộc kiểm toán) được giao trong nhiệm kỳ vừa qua, hoàn thiện công tác nhân sự tại đơn vị, việc xây dựng cơ sở vật chất, quản lý tài chính, tài sản nội bộ; Công tác nghiên cứu khoa học; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng; công tác Bảo vệ an toàn trụ sở, đảm bảo trật tự nội vụ cơ quan, thực hiện tốt công tác hành chính, văn thư, lưu trữ…đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, của KTNN.

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, trách nhiệm của cấp uỷ, vai trò chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, các quy chế, quy định mới của Ngành; đặc biệt là quán triệt tất cả đảng viên, công chức và người lao động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 06/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 65-NQ/ĐU ngày 08/4/2016 của Đảng ủy KTNN về ban hành 04 Đề án của Chương trình 2 về “Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Kiểm toán nhà nước trong sạch, vững mạnh”.
 

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ KTNN khu vực X xác định phương hướng chung: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cúa tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh và từng bước nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị; Phối hợp với lãnh đạo đơn vị xây dựng đảng bộ KTNN khu vực X trong sạch, vững mạnh; Góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Đảng bộ KTNN.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu 07 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN khu vực X, nhiệm kỳ 2020-2025.Tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ khóa II nhiệm kỳ 2020-2025, Hội nghị BCH Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu đồng chí Đặng Thế Bình - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực X giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025./.
 
Trung Nghĩa- KTNN KVX

Xem thêm »