Văn phòng KTNN hoàn thành khối lượng lớn công việc theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020

02/07/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) – Ngày 2/7/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Văn phòng KTNN đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo chủ trì Hội nghị.

Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, Văn phòng KTNN đã hoàn thành khối lượng lớn công việc theo kế hoạch được giao, thực hiện tốt chức năng tham mưu trên các lĩnh vực: Thư ký - tổng hợp; Hành chính, lưu trữ, thư viện; Tài chính - Kế toán; Quản lý đầu tư xây dựng; Thi đua - Khen thưởng; Thông tin-Truyền thông; Quản trị và Quản lý xe.

Nổi bật, Văn phòng đã chủ động tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành và tổ chức thực hiện các giải pháp hữu hiệu trong phòng, chống dịch Covid 19; chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Ngành tổng hợp và xây dựng Báo cáo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030); các phòng, ban của Văn phòng đã cùng với các đơn vị trong ngành tích cực chuẩn bị để tổ chức Đại hội Đảng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội thi đua yêu nước của KTNN lần thứ IV, góp phần quan trọng trong các hoạt động của các Tiểu ban, trong đó các bộ phận phải triển khai nhiều công việc chuẩn bị Đại hội như: Phòng Thông tin-Truyền thông, phòng Kế toán, phòng Quản trị và Ban Thi đua - Khen thưởng...; tiến độ các dự án đầu tư của KTNN cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra.

Cũng theo Báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2020, Văn phòng đã trình Lãnh đạo KTNN phê duyệt chủ trương xây dựng Đề án lưu trữ tài liệu điện tử của KTNN giai đoạn 2020-2025 và tổ chức Lễ Khai trương Thư viện ngành KTNN.

Văn phòng tiếp tục chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong luân chuyển, xử lý văn bản, qua đó đã góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý hoạt động của Ngành. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Văn phòng đã vào sổ chuyển các đơn vị, trình Lãnh đạo KTNN hơn 1.600 văn bản đến; đăng ký, làm thủ tục gửi hơn 2.010 văn bản đi; sao và gửi 1.000 văn bản điện tử đến các đơn vị; phối hợp với các đơn vị, phát hành, sao chụp số lượng lớn các báo cáo, tài liệu phục vụ cho các phiên họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách...; thu thập khoảng 49m hồ sơ, tài liệu từ các đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác tài chính - kế toán đã hoàn thành kế hoạch công tác, phục vụ đầy đủ, kịp thời nhu cầu kinh phí của toàn Ngành. Văn phòng cũng đã tổ chức thẩm định 23 bộ hồ sơ các dự án xây dựng, sửa chữa; kịp thời lập báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định; tích cực tham gia, xây dựng các văn bản liên quan đến lĩnh vực đầu tư XDCB...

Công tác quản trị, quản lý tài sản công, mua sắm tài sản... được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, công tác huấn luyện dân quân tự vệ, công tác y tế dự phòng, công tác lễ tân, khánh tiết được thực hiện ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả. Đặc biệt, Văn phòng KTNN đã chủ động tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước các giải pháp hiệu quả, thiết thực phòng, chống dịch Covid 19 tại các trụ sở KTNN và công tác phòng, chống dịch trong toàn Ngành theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác thông tin - truyền thông đã có những chuyển biến tích cực và hoàn thành nhiệm vụ được giao, phục vụ công tác quản lý điều hành của Lãnh đạo KTNN và hoạt động tác nghiệp của các đơn vị. Cổng thông tin điện tử KTNN đăng tải hơn 200 tin, bài đảm bảo tính thời sự về các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, KTNN, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng, Hội nghị điển hình tiên tiến của các đơn vị trực thuộc, các kết quả kiểm toán nổi bật năm 2019.... Đặc biệt, Cổng Thông tin điện tử KTNN đã liên tục cập nhật thông tin cho chuyên mục “Hướng tới Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”; chất lượng tin, bài ngày càng được nâng lên và mạng lưới cộng tác viên được mở rộng. Các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ KTNN được Phòng phối hợp thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, tập trung vào kế hoạch truyền thông nội bộ và truyền thông ra bên ngoài, trên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương...
 
Trưởng phòng Thư ký Tổng hợp Nguyễn Quán Hải trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đánh giá về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo cho biết, Văn phòng KTNN hoàn thành khối lượng lớn công việc được giao theo kế hoạch. Để có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo KTNN, sự đoàn kết, nỗ lực, đồng sức, đồng lòng của tập thể công chức và người lao động Văn phòng KTNN. Ngay từ đầu năm, Văn phòng KTNN đã xây dựng kế hoạch công tác năm 2020 và các phòng, ban đã triển khai kế hoạch cụ thể, chi tiết, chỉ rõ nội dung công việc, thời gian hoàn thành gắn với việc kiểm tra, đánh giá và chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của lãnh đạo Văn phòng; lãnh đạo Văn phòng luôn tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý, điều hành đơn vị, đảm bảo mọi cán bộ, công chức đều được biết, được tham gia bàn bạc công việc; phối hợp tốt với các tổ chức Đảng, đoàn thể của Văn phòng, của Ngành và các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đề cao ý thức trách nhiệm, tính kỷ luật của mỗi cán bộ công chức, người lao động và thực hiện tốt Quy chế làm việc của Văn phòng và của KTNN.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế theo từng lĩnh vực công tác như: Tiến độ một số công việc còn chậm, hiệu quả chưa cao; Việc chấp hành nội quy công sở của một số cán bộ, công chức và người lao động chưa nghiêm ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng công việc… Chất lượng một số công tác tham mưu cho lãnh đạo chưa nhanh nhạy, sâu sắc, nhất là các hoạt động chuyên môn từng lĩnh vực; việc điều phối, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện kế hoạch công tác năm, các chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN có việc còn chưa chủ động.

Trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng KTNN, Hội nghị đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm đối với từng mảng công tác của Văn phòng. Chánh Văn phòng Đỗ Văn Tạo yêu cầu yêu cầu mỗi cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng tập trung tăng cường học và tự học, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao. Các Phòng, Ban chủ động triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào một số nội dung quan trọng như: Hoàn thiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030) Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định; Xây dựng Báo cáo công tác năm 2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước gửi Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội; tập trung triển khai các công việc phục vụ công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII vào đầu tháng 8/2020, Đại hội Thi đua yêu nước KTNN lần thứ IV dự kiến vào tháng 10/2020./.

Lê Vân
 
 
 
 
 

Xem thêm »