Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh làm việc với KTNN chuyên ngành II

23/04/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) – Sáng 22/4/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đã có buổi làm việc với KTNN chuyên ngành II.

Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh làm việc với KTNN chuyên ngành II

Buổi làm việc sự tham gia của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành cùng lãnh đạo chủ chốt của KTNN chuyên ngành II và đại diện lãnh đạo các đơn vị tham mưu của KTNN.

Tại buổi làm việc, Kiểm toán trưởng KTNN Chuyên ngành II Lê Đình Thăng đã báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ cấu đội ngũ công chức và tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của đơn vị. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị có 91 cán bộ, bao gồm gồm: 02 Kiểm toán viên cao cấp, 25 Kiểm toán viên chính, 53 Kiểm toán viên và 11 Chuyên viên. Trình độ đào tạo chuyên môn: 02 Tiến sỹ, 57 Thạc sỹ và 32 cử nhân, kỹ sư.

KTNN chuyên ngành II được phân công kiểm toán đối với 17 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, gồm: Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Xây dựng, Nội vụ, Tư pháp; Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ; Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hội đồng Trung ương Liên minh các hợp tác xã Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Hàng năm, KTNN chuyên ngành II thực hiện kiểm toán khoảng 07 Bộ, cơ quan Trung ương, kiểm toán chuyên đề toàn Ngành và các chuyên chuyên đề chuyên sâu để đánh giá cơ chế chính sách tài khoá như: Thuế, Hải quan hay các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia. Ngoài ra, KTNN chuyên ngành II chủ trì kiểm toán chuyên đề nợ công và tham gia với Vụ Tổng hợp trong việc kiểm toán quyết toán NSNN.
 
Năm 2021 KTNN chuyên ngành II được giao thực hiện 15 cuộc kiểm toán. Đến nay, KTNN chuyên ngành II đang triển khai 04 cuộc kiểm toán và chưa kết thúc, gồm: Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công và tài sản công năm 2020 của Văn phòng Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chuyên đề việc quản lý, sử dụng vốn Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020; Chuyên đề Công tác quản lý Nhà nước tại Tổng cục Thuế và các Cục thuế có liên quan đến việc hoàn thuế, miễn, giảm, gia hạn thuế, chống trốn thuế, chuyển giá năm 2020.

Trong năm 2021, KTNN chuyên ngành II đã xây dựng Kế hoạch tổ chức 08 cuộc kiểm tra thực hiện kiến nghị tại các đơn vị được kiểm toán (từ 12/5/2021) và yêu cầu báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán tại 10 cuộc kiểm toán. Năm 2021, KTNN chuyên ngành II thành lập 02 Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán tham mưu giúp Kiểm toán trưởng thực hiện kiểm soát của đối với 04 cuộc kiểm toán đợt 01...

Tại buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo các phòng của KTNN chuyên ngành II đã làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến hoạt động của đơn vị. Các ý kiến cũng tập trung nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong kiểm toán chính sách tài khoá quốc gia; Cuộc kiểm toán chuyên đề có đối tượng kiểm toán, nội dung kiểm toán thuộc cơ quan Trung ương; Một số chương trình mục tiêu thuộc các Bộ, ngành cơ quan Trung ương nhưng triển khai thực hiện tại các địa phương.

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành đánh giá cao những kết quả trong hoạt động kiểm toán của đơn vị thời quan, nhất là trong lĩnh vực kiểm toán hoạt động; đồng thời cho rằng, đơn vị cần tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, tránh chồng chéo trong hoạt động và đặc biệt chú ý tới vấn đề bảo mật thông tin. Đại diện một số đơn vị tham mưu phát biểu cam kết tiếp tục phối hợp phối với đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ; cũng như tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh ghi nhận kết quả, thành tích đạt được của KTNN chuyên ngành II trong thời gian qua; mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của Ngành KTNN. Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh để nâng cao chất lượng kiểm toán, đơn vị cần đổi mới cách thức tổ chức hoạt động kiểm toán hiệu quả hơn; tiếp tục tập trung phát triển lĩnh vực kiểm toán hoạt động; nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nghiệp vụ./.

Ngọc Bích

Xem thêm »