Sự phối hợp giữa Bộ KH&CN, Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐT trong công tác lập và giao dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn kinh phí chi KH&CN chưa chặt chẽ, không có sự tham gia đầy đủ của Bộ KH&CN; chưa có sự thống nhất quan điểm về vốn đầu tư phát triển cho KH&CN giữa Bộ KH&CN với Bộ KH&ĐT;

 Sáng hôm qua tại trụ sở cơ quan Kiểm toán Nhà nước 111 Trần Duy Hưng - Hà Nội, Tổng KTNN Đỗ Bình Dương đã tiếp xã giao ông Jean Arthuis, Chủ tịch Uỷ ban tài chính Thượng nghị viện, cựu bộ trưởng Bộ kinh tế - tài chính và công nghiệp Cộng hoà Pháp nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam trong khuôn khổ Dự án hợp tác (quản lý kinh tế) liên kết với Bộ tài chính và Uỷ ban Kinh tế và ngân sách Quốc hội Việt Nam.
 Trong khuôn khổ thực hiện giai đoạn 3 Dự án hợp tác kỹ thuật Việt-Đức "Hỗ trợ xây dựng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam" đã được thống nhất theo Hiệp định chung được ký kết giữa hai nước, những ngày cuối tháng 7 vừa qua, tại Hà Nội, đại diện KTNN Việt Nam, đại diện KTNN Cộng hoà liên bang Đức và tổ chức GTZ tại Việt Nam đã tiến hành thảo luận, thống nhất và ký kết Quy chế và Kế hoạch thực hiện giai đoạn III Dự án, những cơ sở cụ thể và quan trọng giúp cho việc triển khai thực hiện dự án đạt hiệu quả.

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi (gọi tắt là Chương trình 135) là một trong những chương trình lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tạo sự chuyển biến nhanh về sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất gắn với thị trường; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn một cách bền vững, giảm khoảng cách phát triển giữa các dân tộc và giữa các vùng trong cả nước.

Thực hiện Khoản 1 Điều 15 Luật Kiểm toán nhà nước, ngày 10/12/2007 Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 10/2007/QĐ - KTNN về kế hoạch kiểm toán năm 2008 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), nay KTNN xin công bố kế hoạch kiểm toán năm 2008:

Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-KTNN ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo (CTMTQG GD&ĐT) năm 2006. Đoàn KTNN đã tiến hành kiểm toán Chương trình MTQGGD & ĐT từ ngày 16/01 đến ngày 19/5 và từ ngày 10/6 đến hết ngày 10/8/2007.

Thực hiện Quyết định số 466/QĐ-KTNN ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi (Chương trình 135 giai đoạn II) năm 2006. Đoàn KTNN đã tiến hành kiểm toán Chương trình 135 giai đoạn II từ ngày 20/4 đến ngày 10/6/2007.
Để chuẩn bị điều kiện tiến tới thành lập Đảng Cộng sản, năm 1925 tại Quảng Châu, Trung Quốc đồng chí Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã thành lập Hội Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí. Ngay từ khi mới thành lập Hội đã lo đặt viên đá đầu tiên để chuẩn bị cho tổ chức thanh niên sau này và bắt đầu mở rộng hoạt động tạo ra bước ngoặt quan trọng trong phong trào yêu nước của nhân dân, đặc biệt là thanh niên Việt Nam.
Cùng với sự ra đời của các tổ chức Đảng cộng sản từ cuối năm 1929 tại Việt Nam đã hình thành những cơ sở đầu tiên của Đoàn thanh niên cộng sản, đó là các chi bộ Đoàn và các nhóm đoàn viên hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng do các Đảng viên trực tiếp phụ trách.
Hiện nay, các cấp, các ngành đều có kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm bổ ích, thiết thực, xứng đáng với tầm vóc của chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại. Trong cuộc vận động lớn này, Đoàn thanh niên một lần nữa chứng tỏ vai trò xung kích với 8 chương trình lớn hướng về Điện Biên.