Ngày 13/3/2008 KTNN đã tổ chức cuộc hội thảo đồng thời có tính chất hội nghị với chủ đề: "Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ kiểm toán". Đây là cuộc hội thảo được chuẩn bị chu đáo về nội dung cũng như công tác tổ chức với sự tham dự của đại diện lãnh đạo, cán bộ và kiểm toán viên của tất cả các đơn vị trực thuộc KTNN. GS.TS Vương Đình Huệ - Tổng KTNN đã đến dự và chỉ đạo hội thảo.
 Ngày 12/3/2008 Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán - đơn vị được giao chủ trì - đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước". Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ và kiểm toán viên của hầu hết các đơn vị trực thuộc KTNN. Đồng chí Lê Minh Khái - Phó Tổng KTNN đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.
 Ngày 14/3/2008, tại Hà Nội, Đoàn thanh niên KTNN đã có cuộc giao lưu văn nghệ - thể thao với Đoàn thanh niên của Học viện Tài chính. Đây là một trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chương trình hành động Tháng Thanh niên năm 2008 của Đoàn thanh niên KTNN. Trong các đoàn viên của KTNN tham gia,  nhiều người đã từng là sinh viên, là giảng viên của Học viện, bởi thế, cuộc giao lưu còn mang đậm ý nghĩa và xúc động như một sự trở về.
Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3) và phát động phong trào thi đua thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2008, ngày 22 tháng 3 năm 2008, Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Công đoàn Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI đã tổ chức Hội thao nội bộ lần thứ II.