Tại buổi làm việc chính thức giữa lãnh đạo KTNN với Đoàn, đồng chí Vương Đình Huệ - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước giới thiệu về địa vị pháp lý, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức của KTNN Việt Nam, về Luật KTNN sắp có hiệu lực...
 Tháng 10/2005, các đơn vị trong toàn ngành đã hoàn thành kế hoạch công tác được giao, trong đó có nhiều mặt công tác đạt kết quả tốt. Trong tháng 10 đã diễn ra nhiều sự kiện hợp tác quốc tế quan trọng, nổi bật là Đoàn công tác nước ngoài do Tổng Kiểm toán Nhà nước Đỗ Bình Dương dẫn đầu đã kết thúc tốt đẹp chuyến đi thăm và làm việc tại cơ quan KTNN các nước: Thụy Điển, Ba Lan và Đan Mạch, ...
 Kỳ họp thứ 35 Ban Điều hành ASOSAI đã được tổ chức tại thành phố Côn Minh, Trung Quốc từ ngày 6 - 7/9/2005. 41 đại biểu của 9 thành viên Ban Điều hành và 2 Uỷ ban Kiểm toán đã dự họp. Sau 2 ngày họp chính thức, các đại biểu tham gia 2 ngày hoạt động văn hoá xã hội.