(sav.gov.vn) - Vừa qua, Kiểm toán nhà nước (KTNN) Đan Mạch đã công bố kết quả kiểm toán đánh giá công tác giám sát nước thải của Bộ Môi trường và việc kiểm soát thuế nước thải của Tổng cục Thuế. Báo cáo kiểm toán đã chỉ ra những thiếu sót cần được cải thiện trong hoạt động của 2 cơ quan.