Khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị cho kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước

11/06/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 11/6, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn chủ trì Hội nghị giao ban công tác toàn Ngành tháng 6/2024.

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, trong tháng qua, các đơn vị trong toàn ngành đã khẩn trương tập trung, giải quyết, xử lý dứt điểm các công việc theo kế hoạch công tác năm 2023 và chủ động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý các công việc theo Kế hoạch công tác năm 2024, đặc biệt chú trọng đến công tác rà soát, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý của Ngành…

Tính đến 31/5/2024, toàn Ngành đã tổ chức xét duyệt 62 kế hoạch kiểm toán, triển khai 61 Đoàn kiểm toán, kết thúc 48 Đoàn kiểm toán, xét duyệt 48 dự thảo báo cáo kiểm toán và phát hành chính thức 06 báo cáo kiểm toán thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2024.

KTNN đã lập các báo cáo định kỳ hàng tháng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của KTNN và Ban Cán sự đảng KTNN để gửi Ban Nội chính Trung ương; xây dựng báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị khóa XIII về nâng cao hiệu quả, quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Đáng chú ý, KTNN đã phát hành Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2023, báo cáo tổ chức thực hiện Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội gửi Quốc hội; hoàn thiện Báo cáo kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2022 gửi Quốc hội; chuẩn bị các nội dung phục vụ phiên chất vấn của Quốc hội; chuẩn bị tài liệu tham gia các cuộc họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hoàn thiện các thủ tục thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc KTNN trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học theo Nghị quyết số 1044/NQ-UBTVQH15 ngày 23/4/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Bên cạnh đó, các công tác: đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng văn bản pháp luật và văn bản quản lý; thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; công nghệ thông tin; hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học; truyền thông, văn phòng... tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu bày tỏ sự thống nhất cao với các nội dung được nêu trong báo cáo. Nhiều ý kiến cũng tập trung trao đổi, thảo luận về một số nội dung liên quan đến hoạt động kiểm toán, công tác xây dựng pháp luật của KTNN và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới liên quan đến việc tổ chức thực hiện kiểm toán, xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2025, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN... 
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn chỉ đạo Hội nghị

Chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đánh giá cao những kết quả toàn Ngành đạt được thời gian qua. 

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tiếp tục quán triệt, chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Trong đó, các đơn vị, các bộ phận được giao nhiệm vụ cần tập trung chuẩn bị tốt cho kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN, khi thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm đang rất gần.

Đồng thời, cần tập trung thực hiện tốt Kế hoạch kiểm toán năm 2024. Trong đó, các đơn vị cần tăng cường phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm toán; chú trọng kiểm soát chặt chẽ hoạt động kiểm toán, gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán. Các đơn vị kiểm toán và đơn vị chức năng cần quan tâm xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2025 ngay từ sớm, đảm bảo đề xuất được các nội dung chất lượng cho kế hoạch kiểm toán.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng pháp luật của KTNN. Trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ lớn như nghiên cứu sửa đổi Luật KTNN và các văn bản quản lý phục vụ cho hoạt động kiểm toán. 

"Muốn làm tốt vấn đề xây dựng pháp luật, sửa đổi Luật KTNN thì công tác tuyên truyền phải đi trước để giúp công chúng, dư luận hiểu rõ, hiểu đúng về vai trò, chức năng của KTNN" - Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý. 
Đối với các nội dung khác như công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng cơ sở vật chất, thông tin tuyên truyền…, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị, bộ phận được giao nhiệm vụ phải bám sát kế hoạch, cũng như chỉ đạo của lãnh đạo KTNN để tập trung thực hiện tốt, từ đó hướng đến kết quả công tác chung của toàn Ngành đạt cao nhất.

Tin và ảnh: N.Lộc
 

Xem thêm »