(sav.gov.vn) - Mới đây, thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước (KTNN), Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đã ký Quyết định 72/QĐ-BCĐ trao giải thưởng cuộc thi “Sáng tác logo, xây dựng chủ đề kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước”
(sav.gov.vn) – Chiều 31/7/2023, Tiểu ban Tuyên truyền và Tiểu ban Nội dung - Thư ký tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức họp để thống nhất một số nội dung liên quan đến xây dựng Kỷ yếu và Phim tài liệu kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành.
(sav.gov.vn) - Ngày 11/7/2023, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ, Trưởng Tiểu ban Nội dung – Thư ký (Tiểu ban), Tiểu ban tổ chức cuộc họp lần 3 để lấy ý kiến về đề cương các Báo cáo của Tiểu ban.
(sav.gov.vn) – Sáng 15/6/2023, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn Logo và Chủ đề Kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành (11/7/1994-11/7/2024). Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn Logo và Chủ đề Kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN chủ trì cuộc họp.
(sav.gov.vn) - Sáng ngày 1/6/2023, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Đoàn Thanh niên KTNN tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng với sự tham gia của các Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên KTNN khóa X, nhiệm kỳ 2022-2027 và các Bí thư Đoàn Thanh niên của 31 cơ sở đoàn trực thuộc KTNN. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023. Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN Lê Mạnh Cường chủ trì hội nghị.
(sav.gov.vn) - Ngày 17/5/2023, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Tiểu ban Tuyên truyền tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN (11/7/1994-11/7/2024) đã tổ chức họp, cho ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ của Tiểu ban. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Trưởng Tiểu ban Hà Thị Mỹ Dung chủ trì cuộc họp.
(sav.gov.vn) - Sáng 15/5/2023, tại Trụ sở của Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ - Trưởng Tiểu ban Nội dung - Thư ký (Tiểu ban), Tiểu ban tổ chức cuộc họp lần 2 nhằm thống nhất các nội dung chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN.
(sav.gov.vn) – Sáng ngày 12/5/2023, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Tiểu ban Phong trào tổ chức Kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN (11/7/1994 - 11/7/2024) họp cho ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch hoạt động chi tiết của Tiểu ban. Trưởng Tiểu ban Phong trào, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh chủ trì cuộc họp.
(sav.gov.vn) - “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tự hào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước” là chủ đề Phong trào thi đua đặc biệt vừa được Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát động, tổ chức thực hiện trong toàn Ngành trong thời gian từ 30/4/2023 đến 30/4/2024.
(sav.gov.vn) – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung – Phó Trưởng ban Chỉ đạo kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước (Ban Chỉ đạo), Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền vừa ký ban hành Hướng dẫn số 44/HD-BCĐ, hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước (11/7/1994-11/7/2024).