(sav.gov.vn) - Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 46 - Công khai cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng của Nghị định 98/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ về “Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua khen thưởng”, Cổng Thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước và Báo Kiểm toán thông báo thu thập ý kiến của Nhân dân về việc đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Kiểm toán nhà nước nhân dịp Kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước (11/7/1994 - 11/7/2024).
(sav.gov.vn) - Mới đây, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã ký ban hành Kế hoạch số 173/KH-KTNN về Phát động và tổ chức triển khai Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2024, chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước (KTNN) với chủ đề “Đoàn kết thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2024, tăng tốc sáng tạo lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ngành (11/7/1994 - 11/7/2024)”.
(sav.gov.vn) - Thông qua kết quả kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2020-2022 tại 04 địa phương (gồm Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang và TP. Hải Phòng) do Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực VI thực hiện năm 2023 đã thấy nổi lên một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong hoạt động quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.
(sav.gov.vn) - Chiều ngày 22/02, Tiểu ban Tuyên truyền tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước (KTNN) họp về tiến độ triển khai nhiệm vụ. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN, Trưởng tiểu ban Tuyên truyền chủ trì cuộc họp.
(sav.gov.vn) - Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch phát động Phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030. Đây là một trong những phong trào thi đua trọng tâm, chú trọng xây dựng, lan tỏa mô hình, cách làm mới và hay, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt gắn với phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập KTNN.
(sav.gov.vn) - Trao đổi với phóng viên Báo Kiểm toán, GS,TS. Đoàn Xuân Tiên cho biết: Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước (KTNN) được sửa đổi lần này có một số điểm mới so với Hệ thống Chuẩn mực ban hành năm 2016. Việc sửa đổi Hệ thống Chuẩn mực đảm bảo phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của KTNN.
(sav.gov.vn) - Xác định kiểm toán chuyên đề (KTCĐ) đóng vai trò ngày càng quan trọng và là lĩnh vực kiểm toán khó, đòi hỏi lãnh đạo đơn vị chủ trì kiểm toán, các kiểm toán viên cần không ngừng nỗ lực nghiên cứu, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (KTNN).