Kiểm toán nhà nước: Tích cực hội nhập và đóng góp cho cộng đồng kiểm toán quốc tế

10/01/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sau 30 năm trưởng thành và phát triển, việc tiếp thu, áp dụng thành công bài học kinh nghiệm quốc tế vào thực tiễn đã chứng minh chủ trương đúng đắn của Kiểm toán nhà nước (KTNN) về công tác đối ngoại. Việc hội nhập quốc tế ngày càng chủ động, tích cực và trách nhiệm đã giúp KTNN đạt được những thành tựu quan trọng trong việc nâng cao địa vị pháp lý; hoàn thiện quy trình, chuẩn mực, phương pháp kiểm toán hiện đại và tăng cường năng lực đội ngũ công chức, kiểm toán viên nhà nước “nghệ tinh, tâm sáng”.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng cùng lãnh đạo các SAI dự Cuộc họp lần thứ 7 Nhóm công tác dữ liệu lớn của INTOSAI từ 13-15/9/2023 tại Ai Cập

Hội nhập quốc tế - Những mốc son quan trọng

Hội nhập quốc tế là xu thế tất yếu và nguồn lực quan trọng trong phát triển năng lực và rút ngắn khoảng cách về trình độ chuyên môn, đặc biệt với những tổ chức mới thành lập, chưa có tiền lệ.

Nhận thức rõ điều đó, ngay sau khi thành lập ngành, KTNN Việt Nam đã tích cực tham gia rộng khắp trên các diễn đàn hợp tác khu vực và thế giới với những mốc son quan trọng.

KTNN Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) năm 1996 và Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) năm 1997; tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 42 Ban điều hành (BĐH) ASOSAI năm 2010 trong vai trò thành viên BĐH ASOSAI 2009 – 2012; sáng lập diễn đàn hợp tác 3 bên KTNN Việt Nam – Lào – Campuchia năm 2009 và đồng sáng lập Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI) năm 2011.

Đặc biệt, KTNN Việt Nam đã đăng cai thành công Đại hội ASOSAI lần thứ 14 tại Hà Nội (2018); Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 và thành viên BĐH ASOSAI 03 nhiệm kỳ từ 2015-2024. Những dấu mốc trên cho thấy KTNN Việt Nam đã và đang khẳng định vị thế, uy tín ngày càng lớn mạnh trong khu vực và thế giới.
 
 Các đại biểu dự Hội thảo ASOSAI 2023 “Kiểm toán các Chương trình phòng, chống bệnh truyền nhiễm sau đại dịch Covid-19” tại Hà Nội từ 16-27/10/2023


Phát huy vai trò thành viên đồng sáng lập - Chủ tịch Uỷ ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI

Năm 2009, KTNN Việt Nam khởi xướng thành lập diễn đàn hợp tác người đứng đầu ba cơ quan KTNN Việt Nam – Lào – Campuchia. Với vai trò tiên phong của KTNN Việt Nam, diễn đàn đã tổ chức thành công 10 hội nghị cấp cao và hội nghị chuyên đề về nhiều chủ đề kiểm toán thuộc mối quan tâm chung của ba cơ quan, góp phần tăng cường năng lực chuyên môn và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân ba nước.

Hội nghị lần thứ 10 do KTNN chủ trì tổ chức tại Đà Nẵng năm 2023 về chủ đề “Theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán” được đánh giá là một trong những sự kiện thành công nhất trong chuỗi các hoạt động thuộc Diễn đàn này.

Hợp tác ba bên còn là tiền đề quan trọng để KTNN trở thành thành viên đồng sáng lập ASEANSAI và đảm đương cương vị Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược (KHCL) từ khi thành lập năm 2011 đến nay. Với sự tín nhiệm của các thành viên, KTNN đã dẫn dắt Ủy ban KHCL chủ trì xây dựng 04 KHCL ASEANSAI (giai đoạn 2012-2014; 2014-2017; 2018-2021; 2022-2025), đồng thời thực hiện nhiệm vụ giám sát và đánh giá việc thực hiện KHCL hàng năm.

Những đóng góp của KTNN Việt Nam không chỉ giúp định hình tầm nhìn, mục tiêu và kế hoạch hành động của ASEANSAI trong từng thời kỳ phát triển để từ đó xác lập vị thế trong cộng đồng kiểm toán công mà còn giúp tăng cường công tác quản trị nội bộ, cải thiện chất lượng các hoạt động hỗ trợ của tổ chức cho các thành viên theo hướng đáp ứng nhu cầu thực tế, bám sát trình độ phát triển của từng thành viên, củng cố truyền thống đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau trong ASEANSAI.

Tiếp tục củng cố vị thế trong cộng đồng kiểm toán khu vực châu Á

Năm 2018, lần đầu tiên KTNN Việt Nam đăng cai Đại hội ASOSAI lần thứ 14 tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - ngoại giao quan trọng của Việt Nam nói chung, KTNN nói riêng và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng đồng nghiệp và bạn bè quốc tế, đánh dấu bước đột phá của cộng đồng ASOSAI với sự ra đời của Tuyên bố Hà Nội về kiểm toán môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc gắn với chức năng kiểm toán công.

Sau thành công của Đại hội, KTNN đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 với nhiều sáng kiến, khởi xướng cùng các SAI thành viên ASOSAI vượt qua thách thức và khủng hoảng khu vực trong bối cảnh đại dịch Covid-19, đặc biệt là việc thành lập Nhóm công tác ASOSAI về mục tiêu phát triển bền vững và Nhóm công tác ASOSAI về kiểm toán quản lý khủng hoảng.

Đề án ứng cử thành viên Ủy ban kiểm toán ASOSAI nhiệm kỳ 2024-2027 tiếp tục minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của KTNN nhằm củng cố vững chắc vai trò và vị thế của mình trong cộng đồng kiểm toán khu vực, đánh dấu sự nâng tầm về năng lực hội nhập và trình độ chuyên môn trong hợp tác quốc tế.

Thành viên tích cực, có trách nhiệm trong INTOSAI

Sau 27 năm gia nhập INTOSAI, KTNN hiện trở thành thành viên chính thức của 05 Nhóm công tác của INTOSAI về 05 lĩnh vực, gồm: Các mục tiêu phát triển bền vững và các chỉ số phát triển bền vững chính; dữ liệu lớn; kiểm toán môi trường; kiểm toán các ngành công nghiệp khai khoáng; tác động của khoa học công nghệ trong hoạt động kiểm toán.

Thông qua những đóng góp chủ động, tích cực chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, tham gia xây dựng hướng dẫn kiểm toán và kiểm toán hợp tác…, KTNN đã dần khẳng định vị thế, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và tạo động lực để KTNN tiến tới đảm đương các trọng trách quan trọng trong cộng đồng kiểm toán quốc tế.
 
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung dự Đại hội ASEANSAI lần thứ 7 tại Philippines từ 01-03/11/2023

Chiến lược hội nhập quốc tế và định hướng tương lai

Để hiện thực hóa chủ trương “chủ động đóng góp, xây dựng, định hình luật chơi chung” và “tiếp tục là thành viên có trách nhiệm trong việc xây dựng và thực hiện các cam kết, thỏa thuận đa phương” theo định hướng Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030, công tác hội nhập quốc tế của KTNN sẽ tập trung vào những mục tiêu trọng tâm: tập trung nguồn lực để ứng cử và thực hiện thành công vai trò thành viên Ủy ban Kiểm toán của ASOSAI nhiệm kỳ 2024 - 2027; chủ động tham gia một số cuộc kiểm toán hợp tác của ASOSAI, INTOSAI về những lĩnh vực ưu tiên hoặc KTNN có thế mạnh; đăng cai các cuộc họp quan trọng của INTOSAI WGBD, WGEI, WGITA; chủ trì một số đề án nghiên cứu, hoạt động chuyên đề của ASOSAI, INTOSAI sau năm 2025; ứng cử thành viên Ban điều hành Nhóm công tác INTOSAI về kiểm toán các ngành công nghiệp khai khoáng (phụ trách khu vực Đông Nam Á) giai đoạn 2028-2030./.

Hợp tác quốc tế

Xem thêm »