Kiểm toán nhà nước Việt Nam: Chú trọng nâng cao vị thế, vai trò của công tác hội nhập quốc tế

17/01/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Từ khi thành lập, Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam luôn nỗ lực chủ động, dần khẳng định và nâng cao uy tín, hình ảnh của KTNN Việt Nam nói riêng, của Việt Nam nói chung trong cộng đồng kiểm toán công trong khu vực và trên thế giới. Trước các điều kiện và xu thế toàn cầu mới, KTNN Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Đảng, chuyển mạnh từ “tích cực tham gia” sang “chủ động đóng góp”, tạo các dấu ấn nổi bật trong tiến trình hội nhập của KTNN Việt Nam.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn tiếp xã giao Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trung Quốc HAO Shuchen ngày 26/10/2023


Khởi tạo diễn đàn chuyên môn – đóng góp và tác động 

Theo thời gian, KTNN Việt Nam càng khẳng định vị thế, thiết lập mối quan hệ vững chắc, sâu rộng với nhiều quốc gia; thể hiện trách nhiệm của mình trong cộng đồng Tổ chức Quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI), Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI), Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI) và trên các diễn đàn quốc tế.  

Trong những năm qua, KTNN Việt Nam liên tục mở rộng phạm vi hợp tác và hội nhập, kết hợp linh hoạt các cơ chế hợp tác song phương, đa phương cùng với các hình thức hoạt động hội nhập mới, chú trọng việc khởi tạo diễn đàn chuyên môn nhằm học tập, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế sâu sắc hơn.   

KTNN Việt Nam đã thiết lập cơ chế tổ chức Hội thảo chung luân phiên với KTNN Trung Quốc từ năm 2015 và KTNN Indonesia từ năm 2021; mỗi năm tổ chức 6 Tọa đàm chuyên môn với KTNN các nước, tập trung vào nhiều chủ đề thiết thực từ hệ thống bộ máy, công tác đào tạo đến những lĩnh vực kiểm toán mới như: kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường… 

Vai trò của KTNN Việt Nam trên các diễn đàn đa phương cũng không ngừng tăng cường thông qua việc giữ các vai trò chủ chốt, đăng cai tổ chức các cuộc họp quan trọng, cụ thể: KTNN Việt Nam là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, Ban Điều hành ASOSAI giai đoạn 2021-2024; khởi xướng thành lập diễn đàn hợp tác ba cơ quan KTNN Việt Nam - Lào - Campuchia; trở thành thành viên đồng sáng lập ASEANSAI và Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược từ khi thành lập năm 2011 đến nay.

KTNN Việt Nam đã thành lập 3 Nhóm công tác tham gia hoạt động hợp tác quốc tế; trở thành thành viên chính thức của 5 Nhóm công tác của INTOSAI và 3 Nhóm công tác của ASOSAI nhằm đáp ứng với tình hình phát triển chuyên môn kiểm toán. 

Các hoạt động hợp tác quốc tế không chỉ từng bước nâng cao vị thế, vai trò của KTNN Việt Nam trên trường quốc tế mà còn đóng góp trực tiếp và hiệu quả trong việc nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ kiểm toán viên của KTNN Việt Nam, thu hẹp dần khoảng cách về năng lực chuyên môn so với mặt bằng khu vực.

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và bài học tổ chức diễn đàn chuyên môn

Trải qua 30 năm phát triển, mỗi năm KTNN Việt Nam tổ chức trung bình khoảng 40-50 đoàn ra, với khoảng 150-200 lượt công chức đi học tập kinh nghiệm chuyên môn, tham dự các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo quốc tế trong và ngoài nước.

Hoạt động này đã giúp kiểm toán viên học hỏi và thực hành kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn kiểm toán phù hợp với chuẩn mực quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm học tập được tại các buổi Tọa đàm diễn ra hàng năm.

KTNN Việt Nam cũng đã chủ động tham gia viết bài, chia sẻ kinh nghiệm và tích cực tham gia vào các cuộc kiểm toán hợp tác với KTNN Nga, KTNN Indonesia, cuộc kiểm toán hợp tác trong khuôn khổ Cơ quan Sáng kiến phát triển INTOSAI IDI-ASOSAI như Quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Công gắn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và kiểm toán biến đổi khí hậu.  

Kinh nghiệm quốc tế đã được dịch và tổng hợp thành sách, số hóa, bản tin quốc tế (2 số/tháng) với hàng chục nghìn trang tài liệu góp phần cập nhật những thông tin, kiến thức hữu ích về chuyên môn kiểm toán của các Cơ quan Kiểm toán tối cao trên toàn thế giới. 
 
KTNN Việt Nam – Indonesia tăng cường trao đổi, chia sẻ kiến thức về kiểm toán điều tra ngày 31/10/2023


Định hướng để hoàn thành các mục tiêu về hội nhập quốc tế

KTNN Việt Nam đã xác định một số giải pháp cụ thể cần thực hiện để hoàn thành các mục tiêu về hội nhập quốc tế theo Chiến lược phát triển đến năm 2030.

Theo đó,  KTNN Việt Nam xác định cần tăng cường kỹ năng và năng lực Nhóm công chức nguồn phục vụ công tác hội nhập và hợp tác quốc tế của KTNN; chủ động đóng góp thiết thực vào các hoạt động của INTOSAI, ASOSAI và ASEANSAI. 

Bên cạnh đó, chủ động đóng góp các sáng kiến về chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và phát triển năng lực giữa các Cơ quan Kiểm toán tối cao trong khu vực và trên thế giới.

KTNN Việt Nam xác định cần tăng cường hợp tác theo chiều sâu nhằm tiếp thu kinh nghiệm quốc tế; trở thành đối tác hợp tác của hầu hết các cơ quan kiểm toán tối cao các nước, lựa chọn, nghiên cứu sâu một số cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới để học tập mô hình, kinh nghiệm gắn với nhu cầu của KTNN, phù hợp với định hướng phát triển hoạt động trong thời gian tới. 

Ngoài ra, tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được; chủ động chia sẻ kinh nghiệm đã học hỏi cho bạn bè quốc tế; tham mưu xây dựng đề án áp dụng kinh nghiệm quốc tế vào hoạt động chuyên môn của KTNN Việt Nam.

Nhìn lại 30 năm thành lập và phát triển cũng là nhìn lại 30 năm nỗ lực tìm tòi, học hỏi và trưởng thành trong tiến trình hội nhập quốc tế của KTNN Việt Nam. Với tinh thần chủ động và tích cực, KTNN đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành căn bản và toàn diện Chiến lược phát triển trong từng thời kỳ. 

Trong thời gian tới, hoạt động đối ngoại sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối, khơi thông dòng chảy kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn; đồng thời không ngừng bồi đắp vai trò và vị thế của KTNN Việt Nam trong cộng đồng các Cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực và trên thế giới./.

Phòng Song phương - Vụ Hợp tác quốc tế

Xem thêm »