Thanh tra Kiểm toán nhà nước góp phần xây dựng, thực hiện sứ mệnh của Ngành

18/01/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, với nhiều thuận lợi và cũng có không ít khó khăn, tập thể Thanh tra Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực và hiệu quả vào thành tích chung của Ngành.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn và Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Thanh tra KTNN. Ảnh: CTV

Hoàn thiện khung pháp lý về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Kiểm toán nhà nước

Nhìn lại chặng đường hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành, Chánh Thanh tra KTNN Dương Quang Chính cho biết, giai đoạn đầu mới thành lập, chỉ với 13 công chức được luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác trong Ngành, đến nay, Thanh tra KTNN đã có 30 công chức, với chất lượng nguồn nhân lực có chuyên môn cao, đạo đức tốt, đủ khả năng đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của các nhiệm vụ được giao. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Thanh tra KTNN đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của KTNN; luôn đồng hành cùng các hoạt động của Ngành, nhất là trong hoạt động kiểm toán; luôn song hành cùng kiểm toán viên trong việc giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ.

Một trong những kết quả công tác nổi bật của Thanh tra KTNN trong thời gian qua, theo Chánh Thanh tra Dương Quang Chính là đơn vị đã xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về tổ chức và hoạt động của Thanh tra KTNN.

Khi mới thành lập, hệ thống văn bản pháp lý về công tác thanh tra chưa đầy đủ, một số văn bản đã ban hành không còn phù hợp với địa vị pháp lý của Thanh tra KTNN; trong các văn bản pháp luật về thanh tra và văn bản của KTNN chưa có các quy định về công tác thanh tra hoạt động kiểm toán. Để khắc phục thực trạng này, cấp ủy và lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo tập trung xây dựng các văn bản pháp lý để đảm bảo công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động kiểm toán đúng quy định của pháp luật. Theo đó, đơn vị đã xây dựng, trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành Quy chế làm việc, Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trực thuộc. Chủ trì tổ chức xây dựng nhiều quy định như: Quy trình thanh tra của KTNN; Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra; Hệ thống mẫu biểu, Hồ sơ thanh tra; Quy trình giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra KTNN; Quy trình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của KTNN; Quyết định ban hành Hướng dẫn kết luận về trách nhiệm và kiến nghị xử lý vi phạm theo kết quả thanh tra; Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng của KTNN; Quy trình giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra KTNN; các Chỉ thị để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ...

Đồng thời, với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác xây dựng văn bản, đơn vị đã tổ chức tham gia xây dựng và đóng góp nhiều ý kiến vào các dự thảo văn bản, góp một phần không nhỏ vào chất lượng và sự hoàn thiện của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý của KTNN.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra kiểm toán

Từ khi thành lập đến nay, Thanh tra KTNN đã chủ trì thực hiện 169 Đoàn thanh tra theo kế hoạch và thực hiện 21 Đoàn thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt đối với công chức, viên chức, đơn vị trực thuộc về ý thức trách nhiệm, kỷ cương, đạo đức công vụ. Đồng thời, những kiến nghị của Đoàn thanh tra đã góp phần chấn chỉnh công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các đơn vị về công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán, tổ chức hoạt động kiểm toán, phát hành báo cáo kiểm toán, soát xét chất lượng kiểm toán. Bên cạnh đó, thủ trưởng đơn vị và trưởng đoàn kiểm toán cũng nâng cao năng lực quản lý; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán; đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung những bất cập, hạn chế trong hệ thống mẫu biểu, văn bản của Ngành.

Đặc biệt, năm 2021, lần đầu tiên Thanh tra KTNN được Tổng Kiểm toán nhà nước giao chủ trì 1 cuộc kiểm toán các dự án do Thanh tra Chính phủ thực hiện. Kết quả đạt được rất đáng khích lệ với tỷ lệ thu hồi, giảm thanh toán đạt hơn 1% tổng giá trị được kiểm toán, đồng thời chỉ ra một số kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý dự án đầu tư.

Phát huy những thành tích đã đạt được, Chánh Thanh tra Dương Quang Chính cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy sáng kiến cải tiến phương pháp làm việc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thực tiễn; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, đồng thời nâng cao tính chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, tăng cường xây dựng khối đoàn kết nội bộ, xây dựng “Văn hóa Thanh tra” tiếp tục thầm lặng song hành cùng kiểm toán viên, thực hiện nghiêm quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn thanh tra, quy tắc ứng xử của công chức, kiểm toán viên nhà nước; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thông qua Quy trình giám sát hoạt động Đoàn thanh tra của KTNN, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, đảm bảo tiến độ, mục tiêu kế hoạch đề ra và theo yêu cầu của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Mặt khác, thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, nhất là công tác tổ chức bố trí nhân sự tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh. Đồng thời, tiếp tục đóng góp hiệu quả vào việc tham mưu, giúp lãnh đạo KTNN thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của KTNN; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của KTNN...

“Hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Thanh tra KTNN đã trải qua chặng đường với nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng đầy nhiệt huyết, hăng say xây dựng đơn vị vững mạnh về chất lượng, về sự đồng tâm và gắn kết. Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, Thanh tra KTNN quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hằng năm, tham gia hiệu quả vào hoạt động chung và sự phát triển của toàn Ngành, góp phần xây dựng, thực hiện sứ mệnh của KTNN được Đảng, Quốc hội và nhân dân tin giao” - Chánh Thanh tra Dương Quang Chính chia sẻ./.
 

Trong chặng đường hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Thanh tra KTNN đã đạt được nhiều danh hiệu và hình thức thi đua các cấp như: Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2022; Cờ Thi đua của KTNN năm 2022; Bằng khen của Tổng Kiểm toán nhà nước tặng tập thể Thanh tra KTNN các năm: 2020, 2022 trong phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 (năm 2022); phong trào thi đua kỷ niệm 25 năm thành lập KTNN (năm 2020).


Theo Báo Kiểm toán số 4/2024

Xem thêm »