(sav.gov.vn) - Năm 2018, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã tặng Bằng khen và Cúp cho 14 Đoàn Kiểm toán đạt “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng” và tặng Bằng khen cho 8 Đoàn Kiểm toán có thành tích xuất sắc. Kết quả khen thưởng này được Hội đồng Thi đua, Khen thưởng KTNN chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng các cuộc kiểm toán tiêu biểu do các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực thực hiện và đề xuất.
Năm 2018, hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (KTNN) tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện cả về năng lực, hiệu lực và hiệu quả, góp phần tích cực vào việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính công, tài sản công, sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc gia, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. TS. Hồ Đức Phớc, Ủy viên BCH TW Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước đã có những trao đổi xung quanh kết quả năm công tác 2018 của KTNN cũng như những nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm 2019.
(kiemtoannn.gov.vn) - Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày làm việc đầu tiên Xuân mới Kỷ Hợi 2019, sáng 11/2/2019 (tức Mồng 7 Tết), tại Hà Nội, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã gặp mặt và chúc Tết toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng KTNN.
Tại Nghị quyết số 613/2018/UBTVQH14 ngày 13/12/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định bổ sung việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN vào Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Thực hiện Nghị quyết này, trong năm 2019, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho KTNN là dồn lực khẩn trương triển khai xây dựng Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015 theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ trình Dự án Luật.