(sav.gov.vn) - Ngày 20/5/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Văn phòng KTNN tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020. Dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị tham mưu của KTNN.
(sav.gov.vn) - Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, chiều 14/5/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp và có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị.
(sav.gov.vn) - Sáng ngày 11/5/2020, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Hội nghị Trung ương 12. Hội nghị quan trọng này bàn về: Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng cùng một số vấn đề quan trọng khác.  Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc tham dự hội nghị.
(sav.gov.vn) - Ngày 24/4/2020, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký và ban hành Công văn số 454/KTNN-TH, gửi các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN), yêu cầu “Không thực hiện đối chiếu thuế của các doanh nghiệp khi thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020”.
(sav.gov.vn) – Chiều 24/4/2020, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký và ban hành Công điện số 453/CĐ-KTNN về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2020 trong giai đoạn mới về phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, KTNN sẽ tiếp tục triển khai các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2020 từ ngày 04/5/2020.