Hiện nay, KTNN đã thực hiện nhiều cuộc kiểm toán các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL). Để hoạt động này đảm bảo tuân thủ Chuẩn mực KTNN và thông lệ quốc tế, mang lại hiệu quả và chất lượng cao hơn, cần xây dựng Hướng dẫn kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu.
Bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban cán sự đảng, Đảng ủy KTNN đã và đang quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2026, qua đó góp phần tích cực vào công tác giám sát, kiểm soát quyền lực, ngăn chặn tình trạng lạm quyền trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.
(sav.gov.vn) - Sáng 12/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khoá XIII. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.
(sav.gov.vn) - Sáng ngày 29/4/2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tỉnh Lạng Sơn, gồm: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn Triệu Quang Huy; Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn Chu Thị Hồng Thái đã tiếp xúc cử tri tại Lạng Sơn.
Kiểm toán nhà nước là một thiết chế độc lập do Quốc hội thành lập, có vai trò quan trọng trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; là công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.
(sav.gov.vn) - Chiều 27/4/2022, tại trụ sở Ban Cơ yếu Chính phủ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh và Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm – Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ đã đồng chủ trì Hội nghị ký Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước (KTNN) và Ban Cơ yếu Chính phủ (CYCP) trong công tác bảo mật, an toàn thông tin của KTNN.
(sav.gov.vn) - Chiều 21/4/2022, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban cán sự đảng Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã ký kết Quy chế phối hợp công tác trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
(sav.gov.vn) - Chiều 21/4/2022, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Đảng ủy KTNN tổ chức Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy KTNN (Ban Thường vụ) tháng 04/2022 dưới sự chủ trì của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh.