(sav.gov.vn) - Ngày 10/12/2019, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 12/2019. Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng KTNN báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác tháng 11/2019 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 12/2019 của toàn Ngành.
(sav.gov.vn) - Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký và ban hành quyết định số 1866/QĐ-KTNN về “Kế hoạch kiểm toán năm 2020” của Kiểm toán nhà nước (KTNN). Theo đó, trong năm 2020 KTNN sẽ tập trung kiểm toán 158 cuộc kiểm toán, ngoài kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, KTNN sẽ kiểm toán 16 Bộ, cơ quan Trung ương và 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 9 cuộc kiểm toán hoạt động; 21 cuộc kiểm toán chuyên đề; 40 dự án đầu tư xây dựng; 16 cuộc kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng và các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước; 9 cuộc kiểm toán lĩnh vực quốc phòng an ninh và 6 cuộc kiểm toán lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng.
(sav.gov.vn) - Ngày 10/12/2019, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 12/2019. Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng KTNN báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 11/2019 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 12/2019 của toàn Ngành.
(sav.gov.vn) – Sáng 9/12/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN tổ chức lớp Bồi dưỡng Kiểm toán Công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức và viên chức các đơn vị trực thuộc KTNN. Lớp học có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Ủy ban Kiểm toán Nhật Bản, trong khuôn khổ chương trình hợp tác song phương giữa KTNN Việt Nam và Ủy ban Kiểm toán Nhật Bản.
(sav.gov.vn) - Ngày 2/12/2019, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11. Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe và thảo luận nhiều nôi dung quan trọng: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; về đề nghị xây dựng 3 dự án Luật là: Dự án Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi), dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và một số nội dung quan trọng khác.
(sav.gov.vn) - Ngày 29/11/2019, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký và ban hành Công điện số 1525/CĐ-KTNN gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc “Khẩn trương phát hành các báo cáo kiểm toán và tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2019”.
(sav.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 156-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, ngày 29/11/2019, tại Hà Nội, Ban thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
(sav.gov.vn) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 26/11/2019, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, với 454/458 Đại biểu tham dự biểu quyết tán thành, chiếm 94% Đại biểu Quốc hội, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước