(sav.gov.vn) – Trong 02 ngày từ 10-11/10, tại Thành phố Huế, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bình đẳng giới giai đoạn 2016- 2020 và tập huấn công tác bình đẳng giới năm 2018. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành - Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ KTNN dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
(sav.gov.vn) - Ngày 09/10/2018, tại Hà Nội, Hiệp hội Kế toán công chứng toàn cầu (CPA Australia) đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập tại Việt Nam. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc là khách mời danh dự, nhận Chứng chỉ Hội viên danh dự cao cấp của CPA Australia năm 2018.
(sav.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2018 của Kiểm toán nhà nước (KTNN), ngày 08/10/2018, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiểm toán môi trường” cho gần 40 Kiểm toán viên thuộc các đơn vị trực thuộc KTNN.
(sav.gov.vn) - Chiều ngày 6/10/2018, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chính thức họp phiên bế mạc tại thủ đô Hà Nội sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
(sav.gov.vn) - Thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, Kiểm toán nhà nước thông báo tổ chức tuyển dụng công chức, viên chứcKiểm toán nhà nước năm 2018,với 37 chỉ tiêu tuyển dụng,trong đó 28 công chức vào ngạch chuyên viên cho một số đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực và 09 viên chức vào ngạch chuyên viên cho Trung tâm Tin học.