(sav.gov.vn) - Ngày 19/01/2022, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN tổ chức Hội thảo khoa học về Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Thị Phú Hà; Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội Lê Văn Khảm; Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa đồng chủ trì Hội thảo.
Để Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2022 được triển khai hiệu quả, đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho quá trình thực hiện kiểm toán, ngay sau khi kết thúc các cuộc kiểm toán theo kế hoạch năm 2021, các đơn vị kiểm toán đã tổ chức tập huấn, xây dựng kế hoạch khảo sát để lên phương án tổ chức kiểm toán cho từng cuộc kiểm toán mà đơn vị được giao thực hiện. Đây được coi là bước chuẩn bị từ sớm, nhằm chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và triển khai KHKT chi tiết theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước.
(sav.gov.vn) - Sáng 05/01/2021, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ và công tác Đảng năm 2022 dưới sự chủ trì của Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh. Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tới dự và chỉ đạo Hội nghị.
(sav.gov.n) – Sáng 31/12/2021, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Hội đồng Biên tập Tạp chí nghiên cứu Khoa học Kiểm toán (TCNCKHKT) toán tổ chức Hội nghị triển khai khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Chủ tịch Hội đồng Biên tập TCNCKHKT, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh chủ trì Hội nghị.