Thực hiện Kế hoạch số 431-KH/ĐU ngày 19/12/2017 của Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII, sáng 17/1/2017, tại Hà Nội, Ban thường vụ Đảng ủy KTNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Đảng bộ học tập, quán triệt Nghị quyết.
Ngày 16/11/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội, Tổ cộng tác viên dư luận xã hội (CTVDLXH) Đảng ủy KTNN đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Bá Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể KTNN dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
(kiemtoannn.gov.vn) - Nhận lời mời của Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Vương quốc Anh – ông Amyas Morse, được sự cho phép của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ngày 27/11/2017, Đoàn cán bộ cấp cao của Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam do Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Kiểm toán Vương quốc Anh (NAO). Mục đích của chuyến thăm nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Kiểm toán nhà nước hai nước.
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 28/11/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2016 “Hoàn thiện hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước” do TS. Hoàng Quang Hàm - Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội và Ths. Ngô Minh Kiểm – Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng KTNN đồng chủ nhiệm. GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 25/11/2017, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo, nhằm thảo luận, cho ý kiến về tiến độ, kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án, xác minh một số vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ sau cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo vào tháng 4/2017, công tác phòng, chống tham nhũng đã thu được kết quả tích cực, đạt tiến độ, yêu cầu đề ra, được nhân dân ủng hộ.
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 24/11/2017, tại Hà Nội, Trường Đào tạo & Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán-Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Tọa đàm “Xây dựng tiêu chí đánh giá khi tiến hành kiểm toán đầu tư công tại Việt Nam”. Đây là một nội dung chính của đề tài cấp Bộ - về nội dung và phương pháp đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong kiểm toán đầu tư công do PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Phó Giám đốc Trường và Ths. Phan Văn Thường, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực II làm đồng chủ nhiệm.