(sav.gov.vn) -  Chiều 17/12/2019, theo Chương trình của Phiên họp 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV, UBTVQH cho ý kiến về Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035 (Chiến lược). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp.  
(sav.gov.vn) - Sáng 17/12/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ Tổng kết Chương trình hiện đại hóa tài chính công tại Việt Nam của Liên minh Châu Âu (EU-PFMO) – Hỗ trợ tăng cường năng lực cho Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam; Bàn giao các sản phẩm của Dự án Hỗ trợ KTNN Việt Nam nâng cao trách nhiệm giải trình, tính minh bạch và vai trò giám sát hoạt động quản lý tài chính công (Dự án).
(sav.gov.vn) – Sáng 17/12/2019, Ban chỉ đạo Dự án “Hỗ trợ KTNN Việt Nam nâng cao trách nhiệm giải trình, tính minh bạch và vai trò giám sát hoạt động quản lý tài chính công” (EU-PFMO) đã họp lần thứ ba tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ban. Tham dự cuộc họp, về phía KTNN có Ông Trần Kim Lộc, Vụ trưởng Vụ HTQT, Phó Trưởng ban; ông Trần Khánh Hòa, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Phó Trưởng ban và các thành viên trong Ban.
(sav.gov.vn) - Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), ngày 13/12/2019, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN do đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước, Thành viên Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình và các cơ quan, đơn vị có liên quan về tình hình, kết quả công tác PCTN 11 tháng đầu năm 2019.
(sav.gov.vn) - Ngày 10/12/2019, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 12/2019. Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng KTNN báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác tháng 11/2019 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 12/2019 của toàn Ngành.
(sav.gov.vn) - Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký và ban hành quyết định số 1866/QĐ-KTNN về “Kế hoạch kiểm toán năm 2020” của Kiểm toán nhà nước (KTNN). Theo đó, trong năm 2020 KTNN sẽ tập trung kiểm toán 158 cuộc kiểm toán, ngoài kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, KTNN sẽ kiểm toán 16 Bộ, cơ quan Trung ương và 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 9 cuộc kiểm toán hoạt động; 21 cuộc kiểm toán chuyên đề; 40 dự án đầu tư xây dựng; 16 cuộc kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng và các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước; 9 cuộc kiểm toán lĩnh vực quốc phòng an ninh và 6 cuộc kiểm toán lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng.