(sav.gov.vn) - Qua thực tiễn kiểm toán, Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực XIII chỉ rõ: Các quy định pháp luật cần ngăn chặn được những giao dịch có tính “thổi” giá hoặc “dìm” giá đất, những giao dịch giả tạo, hiện tượng thông đồng trong hoạt động đấu giá. Khi lựa chọn bất động sản để so sánh cần đánh giá loại trừ những giao dịch có dấu hiệu bất thường về giá.
(sav.gov.vn) - Được sự quan tâm của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước (KTNN), cấp ủy, Công đoàn và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc về công tác cán bộ nữ, nhất là với nhiều chính sách cụ thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm... đã tạo điều kiện để cán bộ nữ ngày càng phấn đấu và trưởng thành.
(sav.gov.vn) - Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã chính thức triển khai kiểm toán Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách năm 2022 của 10 Bộ, cơ quan Trung ương, trong đó có KTNN. Sự chủ động, khẩn trương triển khai nhiệm vụ này nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu của toàn Ngành và yêu cầu của Quốc hội.
(sav.gov.vn) - Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa hoàn thành cuộc kiểm toán hoạt động Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La (Đề án 666) tại tỉnh Lai Châu. Kết quả kiểm toán cho thấy quá trình triển khai thực hiện Đề án của tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế.
(sav.gov.vn) - Sáng 31/10, Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng về kiểm toán điều tra do chuyên gia đến từ Ủy ban Kiểm toán Indonesia giảng dạy. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng tham dự và phát biểu khai giảng khóa học.
(sav.gov.vn) - Từ ngày 01-04/11, tại Thủ đô Manila, Philippines, Đoàn công tác của Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung dẫn đầu sẽ tham dự Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI) lần thứ 7 năm 2023.
(sav.gov.vn) - Sáng 30/10, KTNN đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh, đại diện lãnh đạo 10 Bộ, cơ quan Trung ương, một số đơn vị trực thuộc KTNN, lãnh đạo các đoàn, tổ kiểm toán.
(sav.gov.vn) – Sáng 26/10, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Tổ chức kiểm toán báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án nguồn điện”. Đề tài do nhóm tác giả ThS. Trần Trí Thành - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV và ThS. Hoàng Anh Tùng - KTNN chuyên ngành III đồng chủ nhiệm. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh làm Chủ tịch Hội đồng.