(sav.gov.vn) – Chiều 24/4/2020, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký và ban hành Công điện số 453/CĐ-KTNN về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2020 trong giai đoạn mới về phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, KTNN sẽ tiếp tục triển khai các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2020 từ ngày 04/5/2020.
(sav.gov.vn) - Ngày 10/4/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19.
(sav.gov.vn) - Ngày 07/4/2020, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 4/2020. Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng KTNN báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác tháng 3/2020 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2020 của toàn Ngành, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp báo cáo về tình hình và tiến độ hoạt động kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tình hình công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán của Ngành trong tháng 3/2020.
(sav.gov.vn) - Sáng ngày 08/4/2020, tại Nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bất thường để xem xét, cho ý kiến về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo đề nghị của Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.
(sav.gov.vn) – Chiều ngày 7/4/2020, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về kết quả công tác tháng 3 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2020. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị.
(sav.gov.vn) - Ngày 03/4/2020, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã có Công văn số 390/KTNN-TCCB, niêm yết danh sách công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời thông báo danh sách công chức, viên chức và người lao động chưa được nâng bậc lương trước thời hạn năm 2019 trong toàn Ngành trên Cổng thông tin điện tử KTNN.