(sav.gov.vn) - Chiều 24/10, tại Hà Nội, Hội thảo chung lần thứ 6 của Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam và KTNN Trung Quốc về chủ đề “Kiểm toán quản lý, điều hành vận tải công cộng” đã thành công tốt đẹp dưới sự đồng chủ trì của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Hà Thị Mỹ Dung và Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trung Quốc HAO Shuchen.
(sav.gov.vn) - Dưới sự đồng chủ trì của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Hà Thị Mỹ Dung và Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trung Quốc HAO Shuchen, Hội thảo chung lần thứ 6 giữa Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam và KTNN Trung Quốc về chủ đề “Kiểm toán quản lý, điều hành vận tải công cộng” đã diễn ra tại Hà Nội, ngày 24/10.
(sav.gov.vn) - Thực hiện Quyết định số 350/QĐ-KTNN ngày 03/4/2023 của Tổng Kiểm toán nhà nước, từ ngày 04/4/2023 đến ngày 28/5/2023, Đoàn kiểm toán thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực VII đã thực hiện kiểm toán Chuyên đề việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (Quỹ TCNNS) giai đoạn 2020-2022 tại tỉnh Yên Bái. Kết quả kiểm toán đã chỉ ra những hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng các Quỹ TCNNS của tỉnh.
(sav.gov.vn) - Thực hiện Quyết định số 338/QĐ-KTNN ngày 31/03/2023 của Tổng Kiểm toán nhà nước, từ ngày 05/4/2023 đến ngày 29/5/2023, Đoàn kiểm toán thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực VII đã thực hiện cuộc kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Lào Cai và Chuyên đề “Việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2020-2022 tại tỉnh Lào Cai”.
(sav.gov.vn) - Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa hoàn thành cuộc kiểm toán Chuyên đề Việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2020-2022 tại tỉnh Yên Bái (Quỹ BV&PTR). Cuộc kiểm toán do KTNN khu vực VII thực hiện từ ngày 04/4/2023 đến ngày 28/5/2023 theo Quyết định số 350/QĐ-KTNN ngày 03/4/2023 của Tổng Kiểm toán nhà nước.