(sav.gov.vn) - Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý giai đoạn 2020-2022 tại các địa phương và kiểm toán việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng” đã diễn ra tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), ngày 30/11.
(sav.gov.vn) - Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa tổ chức kiểm toán Chuyên đề “Việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam và các địa phương giai đoạn 2020-2022” tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (BVPTR) Việt Nam và 40 tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua kiểm toán cho thấy, việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) còn có những bất cập, hạn chế.
(sav.gov.vn) - Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá tình hình, kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân và rút ra kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp, từ đó có giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước (KTNN) với các địa phương cho những năm tiếp theo.
(sav.gov.vn) - Sáng 24/11, Hội đồng khoa học KTNN tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Kiểm toán đánh giá hoạt động điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam” do Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VII Phan Trường Giang và ThS. Nguyễn Xuân Toàn (KTNN chuyên ngành VII) đồng chủ nhiệm.
(sav.gov.vn) - Chiều 17/11, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) đã tổ chức Gặp mặt Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn tham dự và gửi lời tri ân đến các thầy giáo, cô giáo, đội ngũ lãnh đạo, quản lý, viên chức, người lao động của Trường.
(sav.gov.vn) - Triển khai kế hoạch kiểm toán năm 2023, Kiểm toán nhà nước đã thực hiện và hoàn thành cuộc kiểm toán Chuyên đề đánh giá tính hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư và việc đầu tư xây dựng dự án đối với Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Phú Yên, Ninh Thuận giai đoạn 2020 - 2022. Kết quả kiểm toán cho thấy các chính sách ưu đãi đầu tư và việc đầu tư xây dựng dự án còn nhiều bất cập, hạn chế.