(sav.gov.vn) - Ngày 08/01/2020, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của KTNN, KTNN đã tặng bằng khen của Tổng Kiểm toán nhà nước cho 18 Cuộc kiểm toán đạt danh hiệu “Cuộc kiểm toán đạt chất lượng vàng” năm 2019 và tặng bằng khen đột xuất của Tổng Kiểm toán nhà nước cho 06 Đoàn kiểm toán thuộc 05 đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán năm 2019.
(sav.gov.vn) - Năm 2019, Kiểm toán nhà nước (KTNN) thực hiện 212 cuộc kiểm toán. Đến ngày 31/12/2019, toàn Ngành đã hoàn thành và phát hành 100% Báo cáo kiểm toán (BCKT) theo kế hoạch kiểm toán năm 2019. Các cuộc kiểm toán đã kết thúc đều thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ đề ra, chấp hành tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN, Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước.
(sav.gov.vn) - Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, diễn ra tại Hà Nội vào ngày 30/12/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Khái quát lại, năm 2019 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có thể nói là toàn diện, đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực, tốt hơn năm 2018.
(sav.gov.vn) - Ngày 27/12/2019, Đoàn Thanh niên Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.