(sav.gov.vn) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV, 14h ngày 21/5/2018, tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc Hội, Ba Đình, Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã trình bày: Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN năm 2016 trước Quốc hội. Báo cáo phản ánh nhiều vấn đề nóng từ kết quả kiểm toán; quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước; chấp hành dự toán chi NSNN và một số nội dung về cơ chế, chính sách, hiệu quả của một số chương trình, dự án, đặc biệt trong việc thực hiện dự án BT theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng.
Sáng 18/5/2018, tại TP. Đà Nẵng, Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức Hội thảo "Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật KTNN năm 2015". Đây là Hội thảo lần thứ 4 được KTNN tổ chức trong quý II/2018, nhằm đánh giá quá trình thực thi Luật, chỉ rõ những quy định bất cập không phù hợp thực tiễn hoạt động, đồng thời đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị sửa đổi Luật KTNN năm 2015.
(sav.gov.vn) - Chiều 15/5/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy KTNN đã tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 5/2018 dưới sự chủ trì của Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc.
(sav.gov.vn) - Trong lộ trình sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước (KTNN) 2015, ngày 08/5/2018, tại Hà Nội, KTNN tổ chức Hội thảo “Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật KTNN năm 2015”. Đồng chủ trì Hội thảo gồm: Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên, Đặng Thế Vinh; Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế Lê Anh Dũng.
(sav.gov.vn) - Ngày 8/5/2018, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII bước sang ngày làm việc thứ 2. Buổi sáng, Trung ương làm việc tại hội trường thảo luận về Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đây là một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị, đã được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở, nêu nhiều câu hỏi cần trả lời trong phát biểu khai mạc sáng 7/5/2018.
(sav.gov.vn) - Sáng ngày 7/5/2018, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7, khóa XII đã chính thức khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Trung ương Đảng sẽ dành 06 ngày thảo luận, cho ý kiến về các Đề án "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ"; "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội"; "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp" và một số vấn đề quan trọng khác.
(sav.gov.vn) - Sáng ngày 04/05/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc. Tại hội nghị, Chánh Văn phòng KTNN Nguyễn Ngọc Sùng đã báo cáo kết quả công tác tháng 4/2018 và kế hoạch công tác tháng 5/2018.