Ngày 26/4/2011, tại trụ sở cơ quan KTNN, Phó Tổng KTNN Đoàn Xuân Tiên đã có buổi làm việc với Vụ QHQT. Tham dự buổi làm việc, về phía Vụ QHQT có lãnh đạo Vụ và lãnh đạo các phòng. Thay mặt lãnh đạo Vụ, ông Nguyễn Trọng Thuỷ - Vụ trưởng Vụ QHQT đã báo cáo Phó tổng KTNN tình hình triển khai kế hoạch công tác từ đầu năm 2011 đến nay và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
Thực hiện Quyết định số 484/QĐ-KTNN ngày 4/4/2011 của Tổng KTNN về việc thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2011 của KTNN, ngày 21/4/2011, Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn đã họp và xét hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của 82 cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc năm 2010 trong toàn ngành KTNN.
Chiều 21/4, tại Hà Nội, Tổng KTNN Vương Đình Huệ và Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế (UBKT) của Quốc hội khoá XII Hà Văn Hiền đồng chủ trì Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2009-2010 giữa KTNN và UBKT của Quốc hội khoá XII. Cùng dự có đại diện lãnh đạo và chuyên viên của hai cơ quan.

Theo Báo cáo số 363/BC-KTNN ngày 14/4/2011 của KTNN về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), giai đoạn 2006 – 2010 KTNN đã chủ động tích cực triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp THTK, CLP và đã mang lại hiệu quả thiết thực. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng lên rõ rệt, ý thức THTK, CLP được duy trì trong mọi hoạt động của ngành gắn với hiệu quả công việc. Kết quả cụ thể THTK, CLP trong quản lý chi thường xuyên của KTNN giai đoạn 2006 – 2010 đã tiết kiệm được hơn 40 tỷ đồng. Số kinh phí tiết kiệm được sử dụng nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức KTNN đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và quy chế của ngành.