Hưởng ứng các hoạt động phong trào của Năm Thanh niên 2011, được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước Khu vực III, Chi đoàn Thanh niên Kiểm toán Nhà nước Khu vực III đã tổ chức quyên góp, ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa và tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của xã Lăng- huyện Tây Giang, một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Nam.
Ngày 8/4/2011, Tổng KTNN đã ký Quyết định số 507/QĐ – KTNN về việc Kế hoạch kiểm toán bổ sung năm 2011 Chương trình Cải cách hành chính công (PAR) và Quyết định số 508/QĐ - KTNN về việc Giao kế hoạch kiểm toán bổ sung năm 2011 cho các đơn vị trực thuộc KTNN. Theo đó, Vụ Tổng hợp được giao chủ trì, làm đầu mối phối hợp với các đơn vị Vụ Quan hệ quốc tế, KTNN khu vực III thực hiện cuộc kiểm toán này.
Sáng 5/4/2011, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) phối hợp với Bộ Giao thông vận tải (GTVT) triển khai kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng kinh phí sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng đường bộ, đường sắt giai đoạn 2008 - 2010. Ông Lê Hoàng Quân, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước và ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT đồng chủ trì hội nghị. Các vụ chức năng của KTNN và các đơn vị được kiểm toán thuộc Bộ GTVT cùng tham dự.
“Công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn hạn chế, thiếu sót; các bộ, ngành chức năng, các địa phương cần phải tìm ra những nguyên nhân chủ quan, khách quan để từ đó khắc phục”, chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trong phiên họp thứ 14 của Ban chỉ đạo Trung ương (BCĐ TW) về phòng, chống tham nhũng tổ chức sáng 6/4, tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Phó Trưởng Ban và các thành viên BCĐ TW cùng dự phiên họp. Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ đã tham dự phiên họp.
Ngày 05/04/2011, tại trụ sở KTNN ở Hà Nội, KTNN tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng Nhà làm việc các cơ quan Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. Ông Cao Tấn Khổng - Phó Tổng KTNN và ông Lê Quang Vũ - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đồng chủ trì Hội nghị.
Thực hiện chương trình hành động tháng Thanh niên năm 2011, ngày 01/04/2010 Chi đoàn thanh niên Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II đã tổ chức toạ đàm về một số kinh nghiệm trong hoạt động kiểm toán tổng hợp tại các Bộ, ngành. Tham dự tọa đàm có các đồng chí Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II và toàn thể các đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn.
Ngày 30/3/2011, tại UBND tỉnh Hưng Yên, ông Hoàng Hồng Lạc, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) và ông Nguyễn Xuân Thơi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đồng chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước năm 2010 của tỉnh Hưng Yên.