Ngày 19/01/2011, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (2001-2010) để đánh giá những kết quả đạt được và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong thời gian tới. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Tổng KTNN Hoàng Hồng Lạc, Cao Tấn Khổng, Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu đến từ Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Cục Dân quân tự vệ Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ban Chỉ huy quân sự quận Ba Đình, Cầu Giấy.

 Sáng 12/01/2011, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã khai mạc trọng thể với chủ đề "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại."

Ngày 11/01/2011, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức hội nghị thông báo dự thảo Báo cáo kiểm toán tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Tham dự hội nghị, về phía KTNN có Ông Lê Minh Khái – Phó tổng KTNN và các thành viên của Đoàn KTNN chuyên ngành VII. Về phía NHCSXH có Bà Hà Thị Hạnh - Tổng Giám đốc; Ông Dương Quyết Thắng – Phó Tổng giám đốc; các Trưởng, phó phòng, Ban của NHCSXH và Giám đốc các Chi nhánh được kiểm toán.
Ngày 14/01/2011, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức hội nghị thông báo dự thảo Báo cáo kiểm toán tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tham dự hội nghị có ông Lê Hoàng Quân - Phó Tổng KTNN, các thành viên của Đoàn KTNN chuyên ngành III và đại diện lãnh đạo các đơn vị được kiểm toán.
Ngày 14/01/2011, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức hội nghị thông báo dự thảo Báo cáo kiểm toán tại Bộ Ngoại giao. Tham dự hội nghị có ông Lê Hoàng Quân - Phó Tổng KTNN, ông Đào Việt Trung - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, các thành viên của Đoàn KTNN chuyên ngành II và đại điện lãnh đạo các đơn vị được kiểm toán.

 Ngày 10/01/2011, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Vương Đình Huệ và lãnh đạo các Vụ chức năng đã hội đàm với Cục Kinh tế liên bang Thụy Sĩ (SECO), do bà Monica Rubiolo, Trưởng Ban tài chính và kinh tế vĩ mô làm trưởng đoàn về các vấn đề nâng cao năng lực của KTNN và thúc đẩy sự hợp tác, phát triển giữa hai bên.